Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 81 03.09.1993 Odluka o davanju dijela poslovnih zgrada i prostorija Republike Hrvatske u posjed županijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o davanju dijela poslovnih zgrada i prostorija Republike Hrvatske u posjed županijama

I.

Poslovne zgrade i prostorije, koje su kao imovina bivših zajednica općina prenesene na Republiku Hrvatsku temeljem Zakona o načinu raspodjele imovine i statusu radnika regionalnih zajednica općina ("Narodne novine", broj 19/90), daju se u posjed županiji na čijem području se nalaze, radi obavljanja poslova iz ovlasti županije.

II.

Tijela državne uprave koja su smještena u dijelu zgrada iz točke I. ove Odluke, nastavljaju s radom u tim zgradama.

III.

Stručne i administrativne poslove u svezi s provedbom ove Odluke obavlja Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

IV.

Troškove amortizacije i održavanja nekretnina iz točke I. ove Odluke snose županija i Republika, razmjerno dijelu kojega koriste.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 372-01/93-01/03

Urbroj: 5030109-93-9

Zagreb, 1. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.