Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 81 03.09.1993 Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje ospkrbnine od 1. srpnja 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92, 77/92. i 58/93.), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje ospkrbnine od 1. srpnja 1993. godine

1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećene obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, utvrđene Naredbom o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine ("Narodne novine", br. 59/93), povećavaju se od 1. srpnja 1993. za 133,3333% tako da iznose:

    HRD
1) osobna invalidnina invalida I. grupe od koje se
određuju i svote osobne invalidnine invalida II. do X. grupe              350.000
2) dodatak za njegu i pomoć druge osobe:
- za I. stupanj                                     350.000
- za II. stupanj                                    231.000
3) ortopedski dodatak:
- za I. stupanj                                     101.500
- za II. stupanj                                     77.000
- za III. stupanj                                    49.000
- za IV. stupanj                                    24.500
4) obiteljska invalidnina:
- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 2. Zakona             52.500
- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 3. Zakona             140.000
5) uvećana obiteljska invalidnina prema članku 32. Zakona            120.750
6) osnovica za određivanje opskrbnine                      120.312
7) dodatak za pripomoć u kući                          98.437


2. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 512-01-93-2998

Zagreb, 31. kolovoza 1993

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.