Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 80 01.09.1993 Odluka o izmjeni Odluke o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. kolovoza 1993. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

I.

U Odluci o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", broj 63/93) točki I. iznos "218.108.688.000.-" zamjenjuje se iznosom "208.108.688.000.-".

II.

U Odluci o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", broj 63/93.) točka II. pod 2. mijenja se i glasi:

"Povećanje kvota svih banaka za III. tromjesečje 1993. godine iznosi ukupno 50.000.000.000.- hrvatskih dinara i to po mjesecima: srpanj 20.000.000.000.-, kolovoz 20.000.000.000.-, rujan 10.000.000.000.- hrvatskih dinara."

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. rujna 1993. godine.

O.br. 157/93.

Zagreb, 30. kolovoza 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

KVOTE PO BANKAMA ZA III. TROMJESEČJE 1993. GODINE

                            - u tisućama hrvatskih din-
_____________________________________________________________________________
BANKA                      STANJE KVOTA
                    31. 07. 93.       31. 08. 93.       30. 09. 93.
_____________________________________________________________________________
                    1            2            3
_____________________________________________________________________________
1. Bjelovarska banka d.d.
Bjelovar                2.805.365        3.083.532        3.222.616
2. Međimurska banka
d.d. Čakovec              2.160.955        2.653.725        2.900.110
3 Dubrovačka banka
d.d. Dubrovnik         2.929.582        3.184.103        3.311.364
4. Karlovačka banka d.d.
Karlovac                2.520.840        2.779.874        2.909.391
5. Podravska banka d.d.
Koprivnica               1.928.197        2.139.616        2.245.326
6. Slavonska banka d.d.
Osijek                 20.779.568       22.366.899       23.160.565
7. Istarska banka d.d. Pu-
la                   4.062.867        4.665.041        4.966.128
8. Riječka banka d.d. Ri-
jeka                  11.531.646       13.295.311       14.177.144
9. Samoborska banka
d.d. Samobor              318.252     396.857     436.160
10. Sisačka banka d.d. Si-
sak                   1.697.568        1.932.247        2.049.587
11. Požeška banka d.d. Po-
žega                  1.510.022        1.762.521        1.888.771
12. Splitska banka d.d.
Split                  10.258.153       11.397.938       11.967.831
13. Jadranska banka d.d.
Šibenik                 1.232.417        1.381.499        1.456.040
14. Varaždinska banka
d.d.Varaždin              2.893.194        3.369.668        3.607.905
15. Vinkovačka banka d.d.
Vinkovci                3.456.743        3.689.887        3.806.459
16. Vukovarska banka
d.d. Vukovar              449.877     451.420     452.192
17. Istarska kreditna ban-
ka d.d. Umag              1.017.682        1.126.288        1.180.591
18. Dalmatinska banka
d.d. Zadar               2.704.156        2.953.851        3.078.699
19 Zagrebačka banka d.d.
Zagreb                 45.100.750       49.847.142       52.220.338
20. Privredna banka d.d.
Zagreb                 42.254.259       46.965.682       49.321.394
21. Komercijalna banka
d.d. Zagreb               428.813     482.847     509.864

_____________________________________________________________________________
                    1            2            3
_____________________________________________________________________________
22. Županjska banka d.d.
Županja             8.132.322        8.706.758        8.993.976
23. Ilirija banka d.d.
Zagreb                 74.439         92.152         101.009
24. Croatia banka d.d.
Zagreb                 2.654.588        3.098.231        3.320.053
25. Trgovačka banka d.d.
Zagreb                 233.189     277.809     300.119
26. Čakovečka banka d.d.
Čakovec             165.945     190.909     203.391
27. Trgovačko-turistička
banka d.d.Split             319.778     359.655     379.594
28. Partner banka d.d.
Zagreb                 239.809     275.318     293.073
29. Promdei banka d.d.
Zagreb                 200.493     215.300     222.704
30. Hrvatska poštanska
banka d.d.Zagreb            555.106     683.707     748.008
31. Pomorska banka d.d.
Split                  472.178     532.827     563.152
32. Adria banka d.d.
Rijeka                 599.511     689.294     734.186
33. Hrvatska gospodarska
banka d.d. Zagreb            475.513     578.777     630.409
34. Hypobanka d.o.o.
Zagreb                 285.252     329.934     352.275
35. Gospodarsko kreditna
banka d.d. Zagreb            106.201     114.279     118.318
36. Neretvansko gospodarska
banka d.d. Ploče            261.417     289.439     303.450
37. Alpe Jadran banka
d.d. Split               88.211         110.575     121.757
38. Centar banka d.d.
Zagreb                 31.751         42.000         47.125
39. Slatinska banka d.d.
Slatina                 1.073.748        1.399.114        1.561.797
40. Agroobrtnička banka
d.d. Zagreb               22.790         45.580         56.975
41. Privatna aust.-hrv.
banka Zagreb              6.157          12.314         15.393
42. Razvojna banka d.d.
Split                  11.706         23.412         29.265
43. Kvarner banka d.d.
Rijeka                 36.004         72.008         90.010
44. Gradska banka d.d.
Osijek                 21.674         43.348         54.185
_____________________________________________________________________________
UKUPNO             178.108.688       198.108.688       208.108.688