Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 80 01.09.1993 Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. kolovoza 1993. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" broj 26/93. i 62/93.) točka II. mijenja se i glasi:

"Banke obračunavaju obveznu rezervu, i to:

1) po stopi od 29,5,% na depozite po viđenju i depozite oročene do tri mjeseca, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća do tri mjeseca i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana s rokom dospijeća do tri mjeseca;

2) po stopi od 100% na depozite financijskih institucija čiji su osnivači poslovne banke;

3) po stopi od 5,5% - na depozite oročene na tri i više mjeseci, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća od tri i više mjeseci i na kredite dobivene od pravnih osoba i gradana s rokom dospijeća od tri i više mjeseci".

Iznimno od odredaba stavka 1. ove točke za obračunsko razdoblje od 21. srpnja do 20. kolovoza 1993. primjenjuje se stopa od 27,5%.

II.

Izvanredni obračun obvezne rezerve po ovoj Odluci obavit će se 1. rujna 1993. godine, a izdvajanje 2. rujna 1993. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 158/93.

Zagreb, 30. kolovoza 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.