Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 80 01.09.1993 Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 2, članka 27. i 67. stavak 1. točka 6. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. kolovoza 1993. godine donio je

ODLUKU

o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1993. godine

I.

Ovlaštene banke mogu prodavati devize Narodnoj banci Hrvatske iznad propisanog postotka prema Odluci o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 79/92. i 51/93.). Banke su obvezne za dio prodanih deviza iznad propisanog postotka istovremeno upisati blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske u visini 50% protuvrijednosti tih prodanih deviza u hrvatskim dinarima na rok od 90 dana.

II.

Devize iz točke I. ove odluke ovlaštene banke prodavat će Narodnoj banci Hrvatske na njene račune u inozemstvu.

Ovlaštene banke koje nemaju tekuće račune u inozemstvu, izvršavaju prijenos iz stavka 1. ove točke putem banaka koje imaju tekuće račune u inozemstvu.

III.

Kupovina deviza od banaka prema ovoj Odluci obavljat će se u skladu s projekcijom monetarne i devizne politike.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 161/93.

Zagreb, 30. kolovoza 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.