Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 80 01.09.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. kolovoza 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Na temelju članka 1. stavka 2. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 35/93) mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1992. i koje su od 1. siječnja 1993. povećane za 20,2% i mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1993. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 23/93) i koje su povećane od 1. veljače 1993. za 26,1% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odiuci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 67,93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 72/93) povećavaju se od 1. srpnja 1993. za 32,8%.

2. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. srpnja 1993, ili poslije toga dana i koje nisu povećane za 123,2%, za 26,1%, za 22,7% za 44,3%, za 27,8% i za 37,8% povećavaju se od dana ostvarenja prava za 1.065,462%.

3. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. srpnja 1993. a kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava.

4. Usklađivanje mirovina po ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. srpnja 1993. iznosi 1.321.126.- HRD.

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u " Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/3168

Urbroj: 341-99-01/93-1

Zagreb. 23. kolovoza 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v.r.