Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 30.08.1993 Odluka o neposrednim porezima Općine Labin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na emelju članka 2. stavaka 2 i 3 Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24 kolovoza 1993. donijela

ODLUKU

o neposrednim porezima Općine Labin

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Neposredni porezi na podrućju Općine Labin plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na području Općine Labin propisuju se slijedeći porezi

1 porez na dobit fizičkih osoba

2. općinski porez iz plaća radnika

3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti

4. porez na prihod od imovine

5. porez na nasljedstva i darove.

III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.

Porez na dobit u postotku od svakog pojedinačnog ostvarenog bruto prihoda plaćaju:

1. zastupnici Lutrije Hrvatske i drugih priređivača igara na sreču za prodaju srečaka, zastupnici puduzeća za zaštitu glazbenih autorskih prava, povjerenici zajednica osiguranja, radio-difuznih i izdavačkih poduzeća, te ostali povjerenici i poslovni agenti koji nisu u radnom odnosu kod pravnih osoba za koje obavljaju poslove po stopi od 23%,

2 osobe koje na temelju Zakona o unutrašnjem prometu roba i usluga, a prema ugovorenom odnosu s pravnim osobama u njihovo ime i za njihov račun kupuju, odnosno skupljaju ili prodaju robu po stopi od 20%,

3 prodavaći novina, ako se bave samo prodajom novina za novinska poduzeća i ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 8%,

4. osobe koje prodaju ljekovito bilje i šumske plodove kao i osobe na prihod od lova i ribolova ostvaren s pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu i ako im lov i ribolov kao i sakupljanje ljekolvitog bilja nije osnovni izvor prihoda po stopi od 13%,

5. obalski i transportni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju fizičke poslove, te obavljaju i druge poslove kao što su čišćenje prostorije, pranje radnih odijela i opreme, te slične poslove pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 13%.

Porez iz ove točke ne plaćaju osobe koje obavljaju poslove Za pravne osobe iz oblasti arheoloških istraživanja, ako nisu s njima u u radnom odnosu.

6. radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteIjeva materijala kada rade za pravne osobe, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 13%.

Porez iz ove točke ne plaćaju umirovljenici - stanari staračkih domova kao i štićenici ostalih domova, koji po programu radne terapije izrađuju razne predmete iz materijala naručioca

7. osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda na prihode ostvarene s pravnim osobama od nabavljanja prijevozničke djetatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima, te motornim vozilima i to:

a) prijenos drva i obavljanje ostalih usluga tovarnom stokom po stopi od 13%,

b) ostali iz ove točke po stopi od 13%.

8. Osobe koje ostvaruju prihode od iznajmljivanja Zgrada za odmor, stambenih prostorija ili plovnih objekata, pružanjem usluga ishrane turistima i putnicima, te iznajmljivanjem Zemljišta za kampiranje preko turističkih poduzeća iz oblasti ugostiteljstva i putem ostalih pravnih osoba, te iznajmljivanjem soba drugim pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu na području mjesta Rabac 9%, a na području ostalih mjesta 7%.

9. Turistički vodići kojima ta djelatnost nije osnovni izvor prihoda za usluge obavljene državnim organima i ostalim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 28%,

10. konferansjei, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, slobodni filmski radnici, športaši i športski djelatnici koji obavljaju usluge državnim organima i drugim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni prihod ne plaće druga vrsta poreza po stopi od 28%,

11. vlasnici putujućih zabavnih radnji, odnosno priređivači zabavnih priredaba po stopi od 23%,

12 osobe koje vode poslovne knjige pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 23%,

13. osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge državnim organima i ostalim pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odrrosu i ako se na ostvareni dohodak ne plaća druga vrsta poreza i to:

a) osobe koje povremeno na temelju ugovora o radu obavljaju usluge državnim organima izvanrednim poslovima propisanim zakonom ili drugim propisom (obračun novog katastarskog prihoda, razni propisi, statistička istraživanja, provođenje izbora i slično) po stopi od 23%,

b) članovi komisija i vještaci za usluge obavljane državnim organima po stopi od 23%,

c) daktilografi, stenografi i stenodaktilografi i notografi kao i sve ostale osobe iz ove točke po stopi od 23%

Ako pojedine osobe navedene u ovom članu same plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje određeni postotak poreza po odbitku umanjuje se za deset postotnih poena.

Porez prema ovom članku ne plaćaju:

- osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu,

- osobe koje skupljaju odnosno prevoze mlijeko, kad ovu djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje za poduzeće što se bavi otkupom i preradom mlijeka,

- športaši, športski djelatnici i druge osobe koje obavIjaju usluge organizacijama, društvima i klubovima amaterskog športa ako nisu s njima u radnom odnosu.

Članak 4.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određu je se prema vrstama djelatnosti i to:

_____________________________________________________________________________
                               Paušalni iznos
DJELATNOST                            u HRD
_____________________________________________________________________________
GRAĐEVINARSTVO
1.zidarska i fasaderska                     275.000.-
2 tesarska - stolarska                     275.000.-
3 krovopokrivačka                        275·000.-
4.teracerska,keramićarska i pećarska              275000.-
5.parketarska                          275.000.-
6.lićilačka i bojadiserska                   214.000.-
7.instalaterska za vodovod,plinska
postrojenja,kanalizaciju,centralno
grijanje i uređaje za klimatizaciju               275.000.-
8. elektroinstalaterska                     275.000 -
9.
a) usluge građevinskim strojem                 591.000.-
b) građevinske usluge kompresorom                509.000.-
c) palioci mina                         275.000.-
d) obavljanje fizičkih poslova                  51.000.-
10. sve ostale iz ove djelatnosti                591.000.-

SAOBRAČAJ
11.prijevoz robe :
a) motornim vozilom i to:
- do 2 tone nosivosti                      178.000.-
- od 2 do 5 tona nosivosti                   249.000.-
- od 5 do 10 tona nosivosti                   312.000.-
- od 10do 15 tona nosivosti                   374.000.-
- od 15do 20 tona nosivosti                   445.000.-
- preko 20 tona nosivosti                    535.000.-
b) traktorom                           89.000.-
c) prijevoz mrtvaca                       178.000.-
12.
a) prijevoz putnika taksi automobilom              127.000.-
b) prijevoz putnika kombi taksijem               172.000.-
13.
a) prijevoz putnika autobusom                  305.000.-
b) prijevoz putnika na moru
- do 15 osoba                          159.000.-
- preko 15 osoba                        274.000.-
c) vučna služba                         187.000.-
14.sve ostalo iz ove djelatnosti                458.000.

TRGOVINA
15. trgovina na malo prehrambenim
proizvodima                           560.000.-
16. trgovina na malo neprehrambenim
proizvodima                           490.000.-
17. trgovina na malo mješovitom robom              490.000.-
18. trgovina komisionom robom                  490.000.-
19. trgovina voćem i povrćem na štandovima           255.000.-
2o. trgovina na manje prometnim mjestima
(Kunj,Martinski,Županići,Ravni,
Koromačno,Drenje,Oršanići,Barbići,
Kožljak,Šumber i ostala mjesta s manjim
prometom van Labina)                      204.000.-
21.sve ostale iz ove djelatnosti                490.000.-
22.mesarska
a) Labin,Štrmac,Rabac                      490.000.-
b) pokretna mesnica                       356.000.-
c) ostala mjesta                        267.000.-
23.
a) cvjećarska                          401.000.-
b) cvjećarska u Potpićnu                    223.000.-

TURIZAM I UGOSTITELlSTVO
24 iznajmljivanje soba,stanova i apartmana
(mimo turističkih i ostalih pravnih osoba)
turistima i putnicima po ležaju:
a) Rabac                             87.500.-
b) ostala mjesta                         70.000.-
25.ugostiteljske radnje koje pružaju usluge u:
1.montažnim objektima
- Vinež                             764.000.-
- Plomin,Marina                         229.000.-
- Labin,Tržnica,Potpićan                    356.000.-
- Ravni                             95.000.-
- Raša                             255.000.-
- u ostalim mjestima                      764.000.-
2.čvrstim objektima
Turistička mjesta
a) ugostiteljske radnje koje pružaju
uslugu hrane preko 50% osim
picerija,i pečenjara,plaćaju porez u
iznosu od 11.450.- dinara po
sjedećem mjestu
b) ugostiteljske radnje koje pružaju
uslugu hrane manje od 50% plaćaju
porez u iznosu od                        286.000.-
c) picerije                           305.000.-
d) pećenjare                          325.000.-
e) ostali                            325.000 -
Ostala mjesta
I skupina - ugostiteljske radnje koje
pružaju uslugu hrane preko 5o%
plaćaju porez u iznosu od                    916.000.-
II skupina - ugostiteljske radnje koje
pružaju usluge hrane manje od 50%
plaćaju porez u iznosu od                    649.000.-
III skupina - ugostiteljske radnje koje
pružaju uslugu točenja pića plaćaju
porez u iznosu od                        573.000.-
IV skupina - ugostiteljske radnje na
manje prometnim mjestima plaćaju
porez u iznosu od                        458.000.-
V skupina - ugostiteljske radnje u
izuzetno nepovoljnim mjestima
plaćaju porez u iznosu od                    132.000.-
26. slastičarne i burekdžije
a) van turističkih naselja                   438.000.-
b) u turističkim naseljima                   458.000.-
27. sezonske i pokretne ugostiteljske radnje          122.000.-
28. prodaja sladoleda i voćnih sokova iz
automata                             61.000.-
29. sve ostale iz ove djelatnosti                458.000.-

IZRADA PREĐMETA OD NEMETALA
30. sve staklarske djelatnosti                 336.000.-
31. a) klesarska i kamenorezačka                794.000.-
b) montaža kamenih proizvoda                  275.000.-
32. sve ostale iz ove djelatnosti                794.000.-

POPRAVAK I ODRŽAVANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA
33. automehaničarska
a) u Labinu                           275.000.-
b) ostala mjesta                        224.000.-
34. autoelektričarska
a) u Labinu                           204.000.-
b) ostala mjesta                        153.000.-
35 autolimarska
a) u Labinu                           305.000.-
b) ostala mjesta                        255.000.-
36. autolakirerska
a) u Labinu                           305.000.-
b) ostala mjesta                        255.000.-
37. autotapetarska
a) u Labinu                           204.000.-
b) ostala mjesta                        153.000.-
38. servis za pranje, podmazivanje i zaštitu
vozila                             153.000.-
39. sve ostale iz ove djelatnosti                305.000.-

METALOPERAĐIVAČKA I PRECIZNO-MEHANIČARSKA
40. urarska                           153.000.-
41. preciznomehaničarska za uredske strojeve          153.000.-
42. preciznomehanićarska za optičke
instrumente                           153.000.-
43. popravak i izrada ključeva                 102.000.-
44. limarska                          275.000.-
45. bravarska                          275.000.-
46. ljevačka                          275.000.-
47. stroj obravarska                      275.000.-
48. metalopojaserska, metalostrugarska,
metaloglodačka i metalomodelarska                326.000.-
49. alatničarska                        326.000.-
50 izrada ukrasnih predmeta od metala i
metalne galanterije                       326.000.-
51 mehaničarska                         275.000.-
52. zavarivačka                         275.000.-
53. galvanizerska                        326.000.-
54. sva ostala iz ove djelatnosti                326.000.-

POPRAVAK ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA
55. elektrotehničarska za radio i televiziju          275.000.-
56. elektromehaničarska za TT uređaje              275.000.-
57. elektromehaničarska za električne
strojeve                            275.000.-
58. elektromehaničarska za rashladne uređaje
i ugostiteljsku opremu                     275.000.-
59. popravak elektronskih aparata i uređaja           275.000.-
60. popravak brodskih motora, pumpi i pila           275.000.-
61. sve ostale iz ove djelatnosti                275.000.-

POPRAVAK PREDMETA OD DRVA
62. stolarska                          275.000.-
63. rezanje građe                        214.000.-
64. tapetarska i dekoraterska                  214.000.-
65. izrada predmeta od drvene galanterije            102.000.-
66. sve ostale iz ove djelatnosti                275.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD TEKSTILA
67. krojačka za mušku, žensku i djećju odjeću
iz donesenog materijala                     102.000.-
68. krojačka za mušku, žensku i dječju odjeću
iz vlastitih materijala                     488.000.-
69. izrada muških i ženskih šešira i kapa            102.000.-
70. krojačka za rublje                     102.000.-
71. pletarska                          102.000.-
72. veziljska                          102.000.-
73. izrada predmeta od tekstila                 652.000.-
74. štampanje na platnu i pletenini               377.000.-
75. sve ostale iz ove djelatnosti                489.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD KOŽE I GUME
76. obućarska                          102.000.-
77. izrada predmeta od kožne galanterije            275.000.-
78. vulkanizerska                        163.000.-
79. sve ostale iz ove djelatnosti                275.000.-

IZRADA PREHRAMBENIH PROIZVODA
80. pekarska                          275.000.-
81. proizvodnja tjestenina, oblatni, korneta i
kora za savijače                        275.000.-
82. kobasičarska                        326.000.-
83. pećenje plodina u kioscima                 102.000.-
84. sve ostale iz ove djelatnosti                326.000.-

IZRADA PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA
85. stakloplastičarska                     275.000.-
86. sve ostale iz ove djelatnosti                275.000.-

IZRADA PREDMETA OD PAPIRA
87. izrada papirne konfekcije                  326.000.-
88. kartonažerska i knjigovežačka                326.000.-
89. sve ostale iz ove djelatnosti                326.000.-

IZRADA I POPRAVAK RAZNOVRSNIH PR01ZVODA
90. zlatarska                          407.000.-
91. filigranska                         407.000.-
92. optićarska                         326.000.-
93. graverska                          163.000.-
94.
a) umnožavanje i kopiranje spisa                407.000.-
b) prijepis spisa                        102.000.-
95. izrada i popravak muzičkih instrumenata           102.000.-
96. izrada okvira i uokvirenje slika              102.000.-
97. izrada raznih ukrasnih predmeta i
suvenira                            102.000.-
98. popravak čamaca i manjih plovnih
objekata                            102.000.-
99 prikupljanje otpadaka i sekundarnih
sirovina                             51.000.-
100. sve ostale iz ove djelatnosti               652.000.-

OSOBNE USLUGE I USLUGE DOMAĆINSTVA
101. frizerska za muškarce i brijačka              102.000.-
102. frizerska za žene
a) Labin                            356.000.-
b) ostala mjesta                        204.000.-
103. kozmetičarska za njegu lica i tijela            153.000.-
104. pedikerska                         102.000.-
105
a) kemijsko čišćenje                      275.000.-
b) kemijsko čišćenje sagova i tepisona             102.000.-
106. fotografska                        489.000.-
107. dimnjaćarska                        51.000.-
108. struganje i lakiranje parketa               275.000.-
109. zabavne radnje :
a) pokretne                           102.000.-
b) u objektu po 1 automatu                   81.000.-
110. kopiranje nacrta                      275.000.-
111. snimanje, presnimavanje i iznajmljivanje
video kazeta                          163.000.-
112. piljenje ogrjevnog drva                  51.000.-
113. sve ostale iz ove djelatnosti               409.000.-

FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
114. knj igovodstvene usluge                  214.000.-
115. marketing, dizajn, konzalting               509.000.-
116. projektiranje i programiranje automatske
obrade podataka                         550.000.-
117. nastavnici muzike, stranih jezika i
školskih predmeta                        163.000.-
118 poduka stroj opisa                     102.000.-
119. sportski treneri i učitelji                102.000.-
120. geodetsko-katastarski poslovi               794.000.-
121. usluge turističkog posredovanja (agencije)         407.000.-
122. usluge tumača i prevodilaca                102.000.-
123. stomatolozi                        794.000.-
124. zubotehnićari                       509.000.-
125. Lijećnici                         794.000.-
126. projektanti                        794.000.-
127. odvjetnici                         794.000.-
128: svi ostali iz ove djelatnosti               794.000.-

PROIZVDNJA KEMIJSKIH PROIZVODA
129. proizvodnja kemijskih proizvoda              275.000.-
130. sve ostale iz ove djelatnost                275.000.-

PRIVRED I RIBOLOV
131 ribarice od 6-8 m dužine                  163.000.-
132. ribarice od 8-10 m dužine                 255.000.-
133. ribarice od 10-12 m dužine                 267.000.-
134. ribarice od 12-15 m dužine                 344.000.-
135. ribarice preko 15 m dužine                 420.000.-
136. uzgo školjaka
- na svakih 0.5 hektara (ha) uzgajališta             76.000.-
137. ribarenje s mrežama stajačicama              102.000.-
138. riba -škampari (vršama)                  163.000.-
139. osobama koje se bave dopunskim
privrednim ribolovom utvrđuje se godišnji
paušalni iznos poreza na temelju
evidencije o količini ribolovnih sredstava
koji a obveznik ima pravo obavljati
djelatnost na osnovi ribolovne dozvole i to:
a) na svakih dužinskih 10 m mreže                2.500.-
b) na svakih 50 udica - parangala                2.000.-
c) na svakih 100 luxa svjetiljke                1.000.-
d) po jednoj vrši                        2.000.-
_____________________________________________________________________________


Iznosi poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu utvrđeni stavkom 1. ovog članka uvećavaju se za mjesečni rast cijena na malo do konca 1993. godine, a prema Priopćenju Međuopćinskog zavoda za statistiku.

Odredbe prethodnog stavka neće se odnositi na porezne obveznike koji ukupan porez na dobit utvrđen stavkom 1. uplate u potpunosti u roku 15 dana od dostave rješenja.

Članak 5.

Osnovica za obračun drugih obaveza za obveznike iz članka 4. utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit propisane za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti

Članak 6.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu plaćaju i osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje.

Osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje plaćaju porez u iznosu 50% od godišnjih paušalnih iznosa poreza propisanih za osnovnu djelatnost u članku 4. ove odluke, ako prilože dokaz da su u radnom odnosu.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje uz uvjete i na način kao osobe koje obavljaju djelatnost kao osnovno zanimanje, plaćaju porez u iznosu od 100% od godišnjeg psušalnog iznosa poreza propisanog za osnovno zanimanje u članku 4. ove odluke.

Osobe koje ostvaruju dobit obavljanjern sporednih djelatnosti u poljoprivredi što nisu obuhvaćene katastarskim prihodom (uzgoj pčela i prodaja meda, uzgoj peradi i svilenih buba, sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova i dr.) oporezuju se u godišnjem paušalnom iznosu od 66.000.- HRD,

Članak 7.

Osobe koje ostvaruju dobit obavljanjem sporednog zanimanja u poljoprivredi - vršenje žita vršilicom, oslobođene su plaćanja poreza.

Članak 8.

Porezni obveznici koji obavljaju više dopunjujućih djelatnosti u istoj poslovnoj prostoriji plaćaju porez uvećan za 25% od dopunjujuće djelatnosti.

Ako se obveznik koristi stalno ili povremeno još jednom radnjom, prodajnim mjestom ili osnovnim sredstvom, paušalni iznos poreza povećava se za 60%,

Poreznom obvezniku koji obavlja više različitih djelatnosti godišnji paušalni iznos poreza utvrđuje se za svaku pojedinu djelatnost s time da ukupni iznos godišnjeg paušalnog poreza ne prelazi dozvoljeni iznos paušalnog poreza utvrđen primjenom odredbi Zakone o neposrednim porezima.

Članak 9.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, utvrđen člankom 4. ove odluke, može se srazmjerno umanjiti u slučaju bolesti, služenja u pričuvnom sastavu policije i HV, adaptacije poslovnog prostora, u slučaju kvara opreme neophodne za obavljanje djelatnosti pod uvjetom da je u tom periodu radnja bila zatvorena i izvršena privremena obustava djelatnosti kod nadležnog tijela.

IV. POREZ IZ PLAČA RADNIKA

Članak 10.

Općikkski porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 7,7%.

V POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 11.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti ne plaća se na katastarski prihod od 15.000.- HRD po domaćinstvu

Članak 12.

Porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti plaća obveznik koji ostvari prihod od poljoprivredne djelatnosti u toku godine i to:

- od stočarske proizvodnje preko 450.000.- HRD

- od ostale proizvodnje preko 315.000.- HRD

- ukupne poljoprivredne proizvodnje preko 450.000.-HRD.

Članak 13.

U pogledu priznavanja troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.

Članak 14.

Privremeno se oslobađaju poreza od poljoprivrede prihodi od zemljišta:

1 na kojima se zasade novi vinogradi iskljućivo s plemenitorn lozom i to·

a) na vinogradskom ili pjeskovitom tlu - za pet godina

b) na kamenitom tlu ili na živom pjesku - za deset godina,

na kojima se zasade novi voćnjaci i to:

a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim voćem - za tri godine,

b) šljivom, breskvom, marelicom, višnjom, trešnjom i Iješnjakom - za deset godina,

c) jabukom, kruškom i drugim plemenitim vočkama za osam godina,

d) orahom - za deset godina.

3. koja se pošume po uputi i pod nadzorom tijela nadležnog za poslove šumarstva i to:

a) bagremom, kanadkom topolom i šumom, šumom niskog uzgoja - za deset godina,

b) šumom visokog uzgoja - za dvadeset godina

Članak 15.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaćaju obveznici tog poreza:

1. fizičke osobe na katastarski prihod (osrruvicu) - 15%.

2. fizičke osobe na ostvarenu dobit - 15%.

VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 16.

Iznos zakupnine odnosno najamnine ostvaren davanjem u zakup, odnosno u najam zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja te iznos jednogodišnje amortizacije zgrade i to:

a) za izdavanje stambenih zgrada u iznosu od 40% godišnje zakupnine,

b) za ostale zgrade u iznosu od 25% godišnje zakupnine.

Članak 17.

Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnog prostora veći od propisanih člankom 16. Odluke priznaju se u stvarno isplaćenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 18.

Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plaćaju obveznici tog poreza

1. koji primaju stalnu socijalnu pomoć,

2 koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi po članu uže obitelji, minimalnu plaću za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovog vida poreza.

Članak 19.

Porez na prihod od imovine prema ostvarenom prihodu plaćaju obveznici tog poreza i to:

- 12% od prihoda ostvarenog izdavanjem u najam odnosno zakup nekretnina (zemljišta, zgrada, dijelova zgrada, stana, dijela stana i sl.),

- 20% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup poslovnog prostora.

Članak 20.

Na prihod ostvaren preprodajom nekretnina i stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, prodavalac plaća porez na prihod od imovine po stopi od 20% na utvrđenu osnovicu.

Članak 21.

Obveznik poreza na prihod od imovine je i fizička osoba koja ostvaruje prihod od dividendi i vrijednosnih papira.

VII. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 22.

Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 5%.

VII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 23.

Porezi koji se razrezuju jednokratno, plaćaju se u roku 15 dana po primitku rješenja o razrezu poreza za tekuću godinu.

U postupku razreza poreza ne zadužuju se iznosi od 1.320. HRD uvečani za mjesečni porast cijena na malo prema Priopćenju Međuopćinskog zavoda za statistiku, radi ekonomičnosti postupka.

Članak 24.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za protekla dva mjeseca.

Iznimno obveznici koji obavljaju djelatnost sezonski taj porez plaćaju u četiri rate koje dospijevaju, 30. lipnja, 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine.

Članak 25.

Poreznim obveznicima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, obvezu utvrđuje rješenjem Uprava prihoda.

Akontacije poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu utvrđuju se od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1993. godine prema rješenju o razrezu poreza uvećane za indeks porasta cijena na malo prema priopćenju Međuopćinskog zavoda za statistiku.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednim porezima ("Službene novine - Labin", broj 1 /91., 6/91 , 1 /92., 3/92., 5/92. i 6A/93).

Članak 27.

Ova Odluka objavljuje se u "SIužbenim novinama Grada Labina".

Članak 28.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-01/93-01/05

Urbroj: 5030105-93-45

Zagreb, 24. kolovoza 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.