Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 30.08.1993 Odluka o neposrednim porezima Općine Križevci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2 stavka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1993 godine donijela

ODLUKU

o neposrednim porezima Općine Križevci

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Neposredni porezi na području Općine Križevci plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na području Općine Križevci plaćaju se sljedeći porezi

1. porez na dobit,

2. porez iz plaće radnika,

3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,

4 porez na prihod od imovine,

5 porez na nasljedstva i darove,

6 porez iz ukupnoga prihoda građana,

7 ostali porezi propisani Zakonom o neposrednim porezima i drugim propisima.

III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.

Porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačno ostvarenoga bruto prihoda plaćaju:

1. zastupnici Lutrije Hrvatske i drugih priređivaća igara na sreču za prodaju srečaka, zastupnici poduzeća za zaštitu glazbenih autorskih prava, povjerenici zajednica osiguranja, radiodifuznih i izdavačkih poduzeća, te ostali povjerenici i poslovni agenti koji nisu u radnom odnosu kod privatnih osoba za koje obavljaju poslove po stopi od 30%

2. osobe koje na temelju Zakona o unutrašnjem prometu roba i usluga, ti prema ugovornom odnosu s pravnimk osobama u njihovo ime i za njihov račun kupuju odnosno skupljaju ili prodaju robu po stopi od 20%.

3. prodavači novina, ako se bave samo prodajom novina za novinska poduzeća i ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%.

4. osobe na prihod od lova i ribolova ostvaren s pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu i ako im lov i ribolov nije osnovni izvor prihoda po stopi od 20%.

5. obalski i transportni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju fizičke poslove, te obavljaju druge poslove kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela i opreme, te slične poslove pravnim osobama ako nisu s njima u radnom od nosu po stopl od 15%

Porez iz ove točke ne plaćaju osobe koje obavljaju poslove za pravne osobe iz oblasti arheoloških istraživanja, ako nisu s njima u radnom odnosu.

6. Radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteljeva materijala, kada rade za pravne osobe, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%

Porez iz ove točke ne plaćaju umirovljenici - stanari mirovnih domova kao i štićenici ostalih domova, koji po programu radne terapije izrađuju razne predmete iz materijala naručioca.

7. Osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda na prihode ostvarene s pravnim osobama od obavljanja prijevoza djelatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima, te motornim vozilima i to:

a) prijenos drva i obavljanje ostalih usluga tovarnom stokom po stopi od 15%

b) ostali iz ove točke po stopi od 20%

8. Osobe koje ostvaruju prihod nd iznajmljivanja zgrada za odmor, stambenih prostorija ili pIovnih objekata pružanjem usluga ishrane turistima i putnicima, te iznajmljivanjem zemljišta za kampiranje preko turističkih poduzeća iz oblasti ugostiteljstva i putem ostalih pravnih osoba, te iznajmljivanjem osoba drugim pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu po stopi od 20%

9 Turistički vodiči, kojima ta djelatnost nije osnovni izvor prihoda za usluge obavljene jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim organima i drugim pravnim osobama, ako nisu s njim u radnom odnosu i ako se na ostvareni prihod ne plaća druga vrsta poreza po stopi od 25%

10. Konferansjei, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, slobodni filmski radnici, sportaši i sportski raduici koji obavljaju usluge jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim organima i drugim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni prihod ne plaća druga vrsta poreza po stopi od 25%

11. Vlasnici putujućih zabavnih radnji, odnosno priređivači zabavnih priredaba po stopi od 20%

12. Osobe koje vode poslovne knjige pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 2o%

13. Osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim organima i ostalim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni dohodak ne plaća druga vrsta poreza po stopi od 15%.

Porez prema ovom članku ne plaćaju

- osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organima, ako nisu s njima u radnom odnosu i to

a) osobe koje povremeno na temelju ugovora o radu obavljaju usluge jedinica lokalne samouprave i uprave i njihovim organa u izvanredim poslovima propisanim

zakonom iIi drugim propisom (obračun novoga katastarskoga prihoda,razni propisi,statistička istraživanja,provođenje izbora i slično),

b) članovi komisija i vještaci za usluge obavljene jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organa.

c) daktilografi,stenografi,stenodaktilografi i notograf,i za usluge obavljene jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organima.

- osobe koje prodaju ljekovito bilje i šumske plodove

- osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama,akonisu s njima u radnom odnosu,

- osobe koje skupljaju odnosno prijevoze mlijeko, kadovu djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje za poduzeća što se bave otkupom i preradom mlijeka i

- sportaši, sportski radnici i druge osobe koje obavljaju usluge organizacijama,društvima i klubovima amaterskoga sporta (skupina 12042) ako nisu s njima u radnom od-

nosu.

Osobe koje obavljaju usluge iz ovoga članka fizičkim osobama plaćaju na prihode ostvarene s tim osobama porez na dobit prema ostvarenoj dobiti ili u godišnjem paušalnom iznosu,ovisno o visini ostvarene dobiti

Članak 4.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određuje se prema vrstama djelatnosti i to najviše do:

_____________________________________________________________________________
DJELATNOST           Iznos poreza
                    do HRD
_____________________________________________________________________________
GRAĐEVINARSTVO
1 zidarska i fasaderska         648.000.-
2.tesarska               504.000.-
3.krnvopokrivačka            432.000.-
4.taracerska-keramićarska        504.000.-
5.pečarska               288.000.-
6 lićilačka i bojadisarska       432.000.-
7 instelaterska za vodovod       504.000.-
e instalaterska za plinska postrojenja 504.000.-
9.instalaterska za kanalizacju     504.000.-
10.instalaterska za centralno grijenje 576.000.-
11.instalaterska za klimatizaciju    504.000.-
12.elektroinstalaterska         432.000.-
13.usluge građevinskim strojevima    720.000.-
14.ostali iz ove djelatnosti      360.000.-

PROMET
15.prijevoz robe:
a) motornim vozilima i to:
- do 2 tone nosivosti          288.000.-
- od 2 tone do 5 tona nosivosti 504.000.-
- preko 5 tona nosivosti        576.000.-
b) traktorom              216.000.-
c) specijalnim vozilima
16.prijevoz putnika taksi automobilima 160.000.-
17.prijevoz putnika autobusom  504.000.-
18.svi ostali iz ove djelatnosti        380.000.-

TRGOVINA
19.trgovina na malo prehrambenim
proizvodima               504.000.-
20.trgovina na malo neprehrambenim
proizvodima               576.000.-
21.trgovina na malo mješovitom robom  720.000.-
22. sve ostale iz ove djelatnosti    432.000.-

TURIZAM I UGOSTlTELJSTVO
23.iznajmljivanje soba,stanova i apartmana
(mimo turističkih i ostalih pravnih osoba)
turistima i putnicima i to:
a) iznajmljivanje soba         288.000.-
b) iznajmljivanje stanova i apartcnacka 288.000 -
24 ugostiteljske radnje koje pretežno
puslužuju alkoholna i bezalkoholna pića,
kavu i ostale napitke,te jednostavna jela    720.000.-
25.ugostiteljske radnje koje poslužuju uz
alkoholna i bezalkoholna pića, napitke i
složenija jela:             
a) gostionice                  720.000.-
b) restorani                  720.000.-
c) zdravljaci                  432.000.-
d) pećenjarnice             432.000.-
e) picerije                   504.000.-
f) buregdžijske radnje             504.000.-
g) slastićarnice                    432.000.-
26. sezonske i pokretlle ugostiteljske radnje  360.000.-
27.prodaja sladoleda i voćnih sokova iz
automata                    360.000.-
28.sve ostale iz ove đjelatnosti        360.000.-
IZRADA PREDMETA OD NEMETALA
29.sve staklarske djelatnosti          504.000.-
30.klesarske kamercorezačke           576.000.-
31.lonćarska                  288.000.-
32.izrada svijeća                432.000.-
33.sve ostale iz ove djelatnosti        360.000.-

POPRAVAK I ODRŽAVANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA
34.automehaničarska                   432.000.-
35 autolimarska                 432.000.-
36 antoelektrićarska                  288.000.-
37.autolakirerska                    288.000.-
38.autotapetarska                    288.000.-
39 servis za pranje,podmazivanje i zaštitu
vozila                         216.000.-
40. sve ostale iz ove djelatnosti            320.000.-

METALOPRERAĐIVAČKA I PRECIZNO MEHANIČARSKA
41.urarska                   216.000.-
42.precizno mehaničarska za uredske
strojeve                    432.000.-
43.precizno mehaničarska za optičke
instrumente                   288.000.-
44.izrada i popravak medicinskih
instrumenata                  288.000.-
45. limarska                  288.000.-
46.bravarska,ljevačka              576.000.-
47.strojobravarska               504.000.-
48.metalopojaserska,metalostrugarska,
metaloglodačka,metalomodelarska     576.000.-
49.alatničarska                 504.000.-
50.izrada ukrasnih predmeta od metala i
metalne galanterije               576.000.-
51.mehaničarska             432.000.-
52.zavarivačka                 432.000.-
53.galvanizerska                432.000.-
54.servisiranje građevinarske mehanizacie    288.000.-
55. sve ostale iz ove djelatnosti        320.000.-

IZRADA I POPRAVAK ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVO-
DA
56.elektromehaničarska za radio i TV      288.000.-
57.elektromehaničarska za TT uredaje  288.000.-
58. elektromehaničarska za elektromedicinske aparate      288.000.-
59 elektromehaničarska za električne
strojeve                    360.000.-
60 elektromehaničarska za rashladne uređaje
i ugos.iteljsku opremu                     360.000.-
61. popravak elektronskih aparata i uređaja               360.000.-
62. sve ostale iz okve djelatnosti                   320.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD DRVA
63. stolarska                              416.000.-
64. rezane građe                            288.000.-
65 drvostrugarska, drvomodelarska, .
drvokaluparska                         432.000.-
66. tapetarska i dekoraterska                      288.000.-
67. kolarska, baćvarska i kačarska                   504 000.-
68. izrada predmeta od drvne galanterije                504.000.-
69. sve ostale iz ove djelatnosti                    360.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD TEKSTILA
70 krojačka za mušku, žensku i djećju odjeću
iz donesenoga materijala                        360.000.-
71. krojačka za mušku, žensku i djećju odjeću
iz vlastitog materijala                             720.000.-
72. izrada muških, ženskih šešira i kapa                432.000.-
73. krojačka za rublje                         320.000.-
74. pletarska                              576.000.-
75. veziljska                              288.000.-
76 izrada predmeta tekstilne galanterije                360.000.-
77. izrada kravata                           320.000.-
78. sve ostalo iz ove djelatnosti                    360.000.-

IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD KOŽE I GUME
79. obućarska                              288.000.-
80. krznarska                              288.000.-
81. kuharska                              288.000.-
83. rukavičarska                            216.000.-
83 izrada kovčega, torbi i druge kožne
galanterije                               576.000.-
84. izrada predmeta od kožne galanterije                576.000.-
85. vulkanizerska                            432.000.-
86 izrada gumenih proizvoda                       432.000.-
87. sve ostale iz ove djelatnosti                    360.000.-

IZRADA PREHRAMBENIH PROIZVODA
88. pekarska                              504.000.-
89. proizvodnja tjestenine, oblatni, korneta i
kora za savijaće                            288.000.-
90. mesarska, kobasičarska                       576.000.-
91. pećenje plodina u kioscima                 288.000.-
92. sve ostalo iz ove djelatnosti                    288.000.-

IZRADA PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA
93. sve iz ove djelatnosti                       576.000.-

IZRADA I POPRAVAK ORTOPEDSKIH POMAGALA
94. sve iz ove djelatnosti                       360.000.-

IZRADA I POPRAVAK RAZNOVRSNIH PROIZVODA
95.proizvodnja kozmetičkih i mirisnih
sredstava za održavanje čistoče, tehničkih
maziva, ulja i dr.                           576.000.-
96. zlatarska                              720.000.-
97. filigranska i kujundžijska                     576.000.-
98. optićarska                             360.000.-
99. graverska                              360.000.-
100. umnožavanje, prijepis i fotokopiranje
spisa                                  576.000.-
101. izrada i popravak muzičkih instrumenata          160.000.-
102. izrada okvira i uokvirenje slika                  360.000.-
103. izrada i  popravci kišobrana i suncobrana            432.000.-
104. izrada ručnih ukrasnih predmeta i
suvenira                                288.000.-
105. izrada i popravak roleta                      600.000.-
106. uzgoj ptica i ribica                        144.000.-
107. cvjećarska                             520.000.-
108. prikupljanje otpadaka i sekundarnih
sirovina                                288.000.-
109. sve ostale iz ove djelatnosti                   360.000.-


OSOBNE USLUGE I USLUGE DOMAĆINSTVIMA
110. Frizerska za muškarce i brijačka             432.000.-
111. Frizerska za žene                     504.000.-
112. kozmetićarska za njegu lica i tijela                288.000.-
113. pedikerska                             288.000.-
114. kemijsko čišćenje, bojenje i impregriranje
odjeće, te kemijsko čišćenje sagova i
tepisona                                576.000.-
115. pranje i glaćanje rublja i odjeće                 144.000.-
116. fotografska                            432.000.-
117. dimnjičarska                            288.000.-
118. struganje i lakiranje parketa                   360.000.-
119. pranje prozora i izloga                      288.000.-
120. zabavrke radnje                          648.000.-
121. kopiranje nacrta                          360.000.-
122. snimanje, presnimavanje i iznajmljivanje
videokazeta                               504.000.-
123. piljenje ogrjevnoga drva                      288.000.-
124. sve ostalo iz ove djelatnosti                   320.000.-

FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
125. projektiranje                           288.000.-
126. geodetsko-katastarski poslovi                   432.000.-
127. konzalting usluga                     360.000.-
128 knjigovodstvene usluge                       504.000.-
129. usluge turističkoga posredovanja              288.000.-
130. odvjetničke usluge                         576.000.-
131. usluge sudskih tumača. viještaka i
prevodioca                               288.000.-
132 programiranje i projektiranje automatske
obrade podataka                             432.000.-
133. usluge ekonomske propagande i reklame           360.000.-
134. usluge istraživanja tržišta marketing               432.000.-
135. svećenici i druge osobe na prihode
ostvarene obavljanjem vjerskih obreda              40.000.-
136. nastavnici muzike, stranih jezika i
školskih predmeta                            80.000.-
137. podučavanje daktilografije i
stenodaktilografije                           80.000.-
138 usluge podućavanja glazbenom sviranju                80.000.-
139. sportski treneri i učitelji                        80.000.-
140. stomatolozi                            648.000.-
141. zubotehničari                           504.000.-
142. liječnici                             504.000.-
143. svi ostali iz ove djelatnosti                   720.000.-

OSTALE OSOBE I DJELATNOSTI
144 osobe koje su socijaIno osigurane kad
obavljaju djelatnost neposredne potrebe
građana kao sporedno zanimanje i to:
a) osobe u redovnom radnom odnosu                504.000.-
b) ostale                                400.000.-
145. osobe kojima je poljoprivreda osnovni
izvor prihoda, a djelatnost obavljaju kao
sporedno zanimanje                           720.000.-
146 osobe koje obavljaju sporedne djelatnosti
u poljoprivredi što nisu obuhvaćene
katastarskim prihodima (uzgoj na
farmama, intenzivna proizvodnja cvijeća i
voća, sakupljanje šumskih plodova i
Ijekovitoga bilja, uzgoj peradi na farmama               432.000.-
147. osobe koje obavljaju različite usluge
pretežno upotrebom tjelesne radne snage                 40.000.-
148. osobe koje obavljaju djelatnost građanima
u manjem obimu i to:
a) krpanje rublja                            40.000.-
b) uređivanje groblja                          80.000.-
c) prigodna prodaja lućica, svijeća, cvijeća
i vijenaca                               160.000.-
d) čuvanje bicikla i prtIjaga                      40.000.-
e) rad osobnih vaga (za svaku vagu)                   40.000.-
f) pečenje plodina (kestena, raznih
sjemenki i sl ) u pokretnim pečima                    40.000.-
g) osobe koje djelatnost obavljaju bez
staInog poslovnoga mjesta                        40.000.-Članak 5.

Osnovica za obračun drugih obveza za obveznika iz članka 4 ove Odluke utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti

Članak 6.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, osink osoba navedenih u Zakonu o neposrednim porezima, pIaćaju i osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje.

Osobe koje ostvaruju dobit obavljanjem sporednih djelatnosti u poljoprivredi što nisu obuhvaćene katastarskim prihodom kao što su uzgoj goveda, peradi i drugog na farmama, intenzivna proizvodnja cvijeća, voća i povrća za prodaju i druga oporezuju se po godišnjem paušalnom iznosu.

Članak 7.

Obveznici poreza koje se prema Zakonu o neposrednim porezima oporezuju u godišnjem paušalnom iznosu kao i obveznici iz članka 4 i 6. ove Odluke za koje se utvrdi da su ostvariIi dobit što premašuje dvostruki godišnji iznos prosječnoga čistog osobnoga dohotka u privredi Republike u godini koja prethodi razrezu poreza i koji zapošljavaju više od pet radnika, plaćaju porez prema ostvarenoj dobiti.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Uprava prihoda će porez na dobit u paušaInom godišnjem iznosu otpisati i utvrditi rješenjem obvezu da se za tu godinu plaća porez na dobit prema stvarno ostvarenoj dobiti.

Članak 8.

Pošto je za porez u paušalnom iznosu utvrđena gornja granica paušalnoga iznosa poreza, Uprava prihoda utvrdit će za svakoga pojedinoga poreznog iIi grupu poreznih ob veznika paušalni iznos poreza na dobit, ovisno o djelatnosti, obimu poslovanja, mjestu gdje se radnja nalazi, opremljenosti radnje, mogućnostima privređivanja, godinama starosti i eventualnoj invalidnosti poreznog obveznika, broju zaposlenih radnika, kao i o ostalim okolnostima koje utjeću na ostvarenje dobiti.

Članak 9.

Porez na dobit u paušalnom iznosu, utvrđen člankom 4. i 8. ove Odluke, može se umanjiti u slućaju kada zbog bolesti ili drugih okolnosti nezavisnih od volje poreznog obveznika, obveznik nije mogao ostvariti pretpostavljeni ukupni prihod.

Članak 10.

Radi podsticanja razvoja određenih djelatnosti za promet obavljen sa fizičkim osobama oslođadaju se plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu obveznici koji samostalno, bez zaposlenih radnika obavljaju sljedeće djelatnosti: kolarska, baćvarska, kovačka, remenarska, opančarska, lončarska, užarska, vunopredačka, vapnarska, popravak muzičkih instrumenata, popravak kišobrana i suncobrana, krpanje tkanina, rublja, čarapa i drugo, krojači po mjeri, skupljanje i prodaja papira, staklene ambalaže i ostalih otpadnih sirovina, skupljanje i prodaja ljekovitog bilja i šumskih plodina, uslužno vršenje žitarica i krmnoga bilja vršalicom, pružanje usluga poljoprivrednim strojevima osim usluga kombajniranja, uzgoj pćela i prodaja meda, pečenje plodina u pokretnim pečima, svećenicima i drugim osobama na prihode ostvarene obavljanjem vjerskih obreda, te nastavnicima muzike, stranih jezika i školskih predmeta.

Obveznicima koji su navršili 55 godina života i ne zapošljavaju više od dva radnika, te obavljaju istu djelatnost neprekidno zadnjih 10 godina smanjit će se razrezani paušalni iznos za 50'%

Članak 11.

Poreznom obvezniku koji u radnji obavlja više privrednih djelatnosti godišnji paušalni iznos poreza utvrđuje se srazmjerno ostvarenoj dobiti za svaku pojedinu djelatnost, s time da ukupan godišnji paušalni iznos poreza ne prelazi najveći paušalni iznos poreza utvrđen ovom Odlukom

Članak 12.

Kada u toku godine cijene roba i usluga na malo na području Općine Križevci porastu preko 50% u odnosu na prethodnu godinu, obveznicima koji plaćaju porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu uskladit će se godišnji paušalni iznos poreza s tekučim rastom cijena i to selektivno zavisno od djelatnosti.

IV POREZ IZ PLAĆA RADNIKA

Članak 13.

Porez iz plaće radnika plaća se po stopi od 9%.

V POREZ NA PRlHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 14.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti ne plaća se na katastarski prihod do 500 HRD.

Članak 15.

U pregledu priznavanja troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.

Članak 16.

Privremeno se oslobađaju poreza od poljoprivrede prihodi od zemljišta:

1. na kojima se zasade novi vinogradi isključivo s plemenitom lozom i to:

a) na vinogradarskom ili pjeskovitom tlu - za pet godina, kamenitom tlu ili na živom pijesku - za deset godina.

2 na kojima se zasade novi voćnjaci i to:

a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim voćkama - za tri godine,

b) šljivom, breskvom, marelicom, višnjom, trešnjom i lješnjakom - za deset godina,

c) jabukom, kruškom i drugim plemenitim voćkamaza osam godina,

d) orahom - za deset godina.

3. koja se pošume po uputi i pod nadzorom organa nadležnoga za poslove šumarstva i to:

a) bagremom, kanadskom topolom i šumom niskog uz goja - za deset godina,

b) šumom visokog uzgoja - za dvadeset godina

Pravo na privremeno oslobođenje poreza po ovom članku ostvaruje se zahtjevom koji obveznik podnosi poreznom organu do konca godine u kojoj su nastali uvjeti za privremeno oslobođenje, a najkasnije do 31. sijećnja iduće godine

Privremeno oslobođenje priznaje se od 1. sijećnja godine po ispunjenju uvjeta za privremeno oslobođenje, a ako se zahtjev ne podnese pravovremeno oslobođenje se priznaje od 1. sijećnja iduće godine, nakon godine u kojoj je podnesen zahtjev.

Članak 17.

Obvezniku poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti kojem je poljoprivreda osnovni izvor prihoda priznaje se olakšica u vidu smanjenja razrezanoga poreza ako domaćinstvo nema članova sposobnih za rad neovisno o visini katastarskoga prihoda i ako prihod iz drugih vidova ne prelazi 1.000 HRD po članu domaćinstva i to:

- čije se domaćtnstvo sastoji samo od jednog za rad nesposobnoga člana 50%

- čije se domaćinstvo sastoji od dva za rad nesposobnoga člana 60%

- čije se domaćinstvo sastoji od tri za rad nesposobna člana 70%

- čije se domaćinstvo sastoji od četiri za rad nesposobna člana 80%

- čije se domaćinstvo sastoji od pet i više za rad nesposobnih članova 90%

Članovima nesposobnim za rad smatraju se:

- muškarci koji su navršili 60 godina života i žene koje su navršile 55 godina života na dan 1. sijećnja godine za koju se razrezuje porez,

- umirovljeni poljoprivrednici bez obzira na visinu mirovine,

- maloljetna djeca koja na dan 1. sijećnja godine za koju se razrezuje porez nisu navršila 15 godina života,

- samohrani roditelj ili usvojitelj koji ima maloljetnu djecu, a u domaćinstvu nema drugih članova sposobnih za rad,

- osobe ometene u psihofizičkom ili fizičkom razvoju ako nisu osposobljene za rad i

- osobe koje ne sudjeluju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na temelju članka 16. stavka 1. točke 3. pod c), d), e), f) i g) Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 32/91 - proćišćeni tekst 53a/91 i 70/91).

Članak 18.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaćaju obveznici toga poreza:

1. fizičke osobe na katastarski prihod (osnovicu) 15%.

VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 19.

Iznos zakupnine odnosno najamnine ostvaren davanjem u zakup odnosno u najam zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja zgrada i to

1. za zgrade, odnosno stanove 30% od iznosa najamnine

2. za poslovne prostorije 15% od zakupnine

Jednogodišnja amortizacija za zgrade odnosno stanove odreduje se 10% od najamnine, a za poslovne prostorije 5% od zakupnine.

Članak 20.

Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnoga prostora veći od propisanih člankom 19. Odluke priznaju se u stvarno isplaćenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 21.

Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plaćaju obveznici toga poreza :

1. koji primaju stalnu socijalnu pomoć.

2. koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi, po članu uže porodice, iznos minimalne plaće objavljen u Narodnim novinama, za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovoga vida poreza.

Članak 22.

Porez na prihod od imovine, prema ostvarenom prihodu plaćaju obveznici toga poreza i to:

- 20% od prihoda ostvarenog izdavanjem u najam zgrada, odnosno stanova, te kuća za odmor,

- 35% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup poslovnoga prostora i prihoda ostvarenoga preprodajom nekretnina i pokretnih stvari,

- 30% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup odnosno najam pokretnih stvari,

- 10% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup zamljišta.

Članak 23.

Na prihod ostvaren izdavanjem namještenih soba i dijela stana podstanarima porez na prihod od imovine plaća se u paušalnom iznosu.

U slučaju prestanka izdavanja namještenih soba i dijela stana podstanarima, u toku godine, na zahtjev obveznika otpisat će se razmjerni dio poreza u paušalnom iznosu koji otpada na vrijeme od prvog idućeg mjeseca po prestanku izdavanja do kraja godine, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije u roku 8 dana nakon prestanka izdavanja. V protivnom otpis će se izvršiti od prvog idućega mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

U slučaju izdavanju namještenih soba i dijela stana podstanarima na naprijed određeno vrijeme u godini, porez se rezrezuje u godišnjem paušalnom iznosu mjesečnom bruto prihodu i smanjuje srazmjerno vremenu u kojem je prihod ostvaren.

Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenlh soba i dijela stana podstanarima, ne plaćaju osobe koje primaju stalnu socijalnu pomoć, kao i osobe koje nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prthoda ne prelazi, po članu uže obitelji, iznos minimalne plaće objavljen u Narodnim novinama za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovoga vida poreza.

Članak 24.

Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba i dijela stana podstanarima plaćaju obveznici toga poreza u paušalnom iznosu i to:

______________________________________________
Na mjesečni bruto prihod    Godišnje
hrvatskih dinara        hrvatskih
preko      do       dinara
______________________________________________
10.000.-    12.000.-
10.000.-    12.000.-    14.400.-
12.000.-    15.000.-    18.000.-
15.000.-    18.000.-    21.600.-
18.000.-    20.000.-    24.000.-
20.000.-    25.00Q.-    30.b00.-
25.000.-    30.000.-    36.000.-
______________________________________________Na mjesećni bruto prihod preko 30.000.- hrvatskih dinara plaća se porez u godišnjempaušalnom iznosu 36.000.- hrvatskih dinara više 20% na godišnji prihod koji

prelazi 360.000.- hrvatskih dinara.

VII.POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 25.

Porez na nasljedstva i darove obveznici toga poreza

plaćaju po sljedečim stopama i to:

1. na nasljedstva

___________________________________________________________________________________
                            Stričevi,
                            ujaci,tetke           Pravne
            Preci      Djeca      i njihova            osobe i
            braća      braće  i    djeca,
Na poreznu osnovicu   sestre     sestara     ostali             ostali
                            ptomci         nasljednici
                            braće i
                            sestara 
preko      do
___________________________________________________________________________________
        4.800.000.-       2        5            8            11
4.800.000.-   14.400.000.-      3        6            9            12
14.400.000.-  24.000.000.-      4        7            10           13
24.000.000.-              5        8            11           15
___________________________________________________________________________________
2.na darove
___________________________________________________________________________________
        4.800.000.-       2        3            4            5
4.800.000.-   14.400.000.-      2,5       3,5           4,5           5,5
14.400.000.-              3        4            5            6
___________________________________________________________________________________VIII.POREZ IZ UKUPNOGA PRIHODA GRAĐANA

Članak 26.

Iznimno od odredaba Zakona o neposrednim porezima, obvezniku poreza iz ukupnoga prihoda građana smanjuje se osnovica toga poreza na ime troškova odgoja obrazovanja za dijete na redovnom školovanju izvan mjesta stanovanja na višoj ili visokoj školi u Republici Hrvatskoj i za dijete sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju - u visini 6o% prosječnoga godišnjega čistog osobnoga dohotka zaposlenih u privredi Republike Hrvatske uvećanoga za 20%.

IX. POSTUPAK ZA UTVRĐlVANJE ! NAPLATU POREZA

Članak 27.

Porez iz ukupnoga prihoda građana kao i porez koji se razrezuje jednokratno (porez na nasljedstva i darove i sl.) plaća se u roku 30 dana nakon uručenja rješenja.

Članak 28.

Do razreza poreza koji se utvrduju u godišnjem iznosu porezni obveznik je dužan plaćati akontaciju prema privremenom zaduženju.

Porezi koji se utvrđuju u godišnjem iznosu, ako Zakonom nije drugačije propisano, dospijevaju za plačanje poćetkom svakoga tromjesečja u jednakim obrocima i moraju se platiti do polovine tromjesečja i to:

1. za prvo tromjesečje do 15. veljače,

2. za drugo tromjesečćje do 15. svibnja,

3. za treće tromjesečje do 15. kolovoza,

4. za četvrto tromjesečje do 15. studenoga.

Iznimno, ako godišnje zaduženje poreza iz stavka 2. ovoga članka nije veće od 2.000 HRD porez se plaća odjednom najkasnije do 15. svibnja, a ako je veće od 2.000 HRD, a manje od 5 000 HRD porez se plaća u dva obroka i to 1 obrok najkasnije do 15. svibnja, a drugi obrok najkasnije do 15 kolovoza tekuće godine.

Oslobađaju se od plaćanja porezni obveznici čije ukup no godišnje zaduženje porezom iznosi do 800 HRD.

Članak 29.

Gradsko poglavarstvo može od poreznoga dužnika preuzeti u državno vlasništvo nekretnine što ih porezni dužnik pismeno nudi radi otplate dužnoga poreza. Vrijednost nekretnine utvrđuje se komisijskom procjenom, prema tržišnim cijenama u času preuzimanja.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednim porezima (Službeni vjesnik, broj 1 /91, 2/91, 4/91, 1 /92, 4/92, 6/92 i 1 /93).

Članak 31.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku Križevaca.

Članak 32.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993.

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa:410.-01/93-01/OS

Urbroj : 503105-93-47

Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.