Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 79 30.08.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Rab
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Rab

Članak 1.

U Odluci o neposrednim porezima (Službene novine, broj 3/91, 9/91, 3/92, 16l92, 24/92 i 6/93) članak 4. mijenja se i glasi:

"Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 1993. godinu određuje se prema vrstama djelatnosti kako slijedi:

_____________________________________________________
                        Iznos poreza
DJELATNOST                     u HRD
_____________________________________________________
GRAĐEVINARSTVO
1.Zidarska i fasaderska         2.310.000.-
2.Tapetarska,keramičarska i
pečarska                    2.760.000.-
3.Parketarska                  2.310.000.-
4.Lićilačka i bojadisek-ska           2.310.000.-
5.Instalaterska za vodovod,
plinska postrojenja,
kanalizaciju i centralno
grijanje i uređaja za
kanalizaciju                  2.760.000.-
6.Eleklroinstalaterska             2.760.000.-
7.Usluge građevinskim
strojevima                   5.100.000.-
8.Sve ostale iz ove djelatnosti         od 540.000.-      do 5.100.000.-
IZRADA PREDMETA OD METALA
9.Sve staklarske djelatnosti          2.550.000.-
10.Klesarska                  3.450.000.-
11.Sve ostale iz ove djelatnosti        od 450.000.-      do 3.450.000.-
12 Automehaničarska               od 1500.000       do 3.450.000.-
13.Aulolimarska             2.550.000.-
14.Autoelektričarska              2.070.000.-
15.Autolakerska             2.070.000.-
16.Servis za pranje,
podmazivanje i zaštitu vozila          2.550.000.-
17.Sve ostale iz ove djelat.          od 1.500.000      do 3.000.000.-
METALOPRERAĐIVAČKA I PRECIZNOMEHANIČARSKA
18. Urarska                   900.000.-
19. Timarska                  2.760.000.-
20. Bravarska                  2.760.000.-
21. Strojobravarska               od 1.500.000      do 4.500.000.
22. Mehaničarska                2.760.000.-
23. Kovačka                   900.000.-
24. Sve ostale iz ove djelatnosti        od 450.000       do 4.500000.-
IZRADA I POPRAVAK ELEKTRIČNIH PROIZVODA
25. Elektromehaničarska za
radio i TV kućanske aparale           od 450.000       do 3.000.000.-
26 Elektromehaničarska za
rashladne uređaje i
ugostiteljsku opremu              3.000.000.-
27. Sve ostale iz ove djelatnosti        od 450.000       do 3.000.000.-
IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD DRVA
28. Stolarska                  2.550.000.-
29 Izrada i poravak čamaca           od 1.500.000      do 4.500.000.-
29a. Istezanje čamaca na kopno i        od 1.500 000.-
u more                 do 4.500.000.-
30. Popravak čamaca               2. 100.000.-
31. Sve ostale iz ove djelatnosti        od 1.500.000.-     do 4.500.000.-
IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD TEKSTILA
32. Krojačka                  1.200.000.-
33. Pletarska                  1.200.000.-
34. Sve ostale djelatnosti           od 300.000       do 3.000.000.-
IZRADA I POPRAVAK PREDMETA OD KOŽE I GUME
35. Obućarska              1.650.000.-
36. Popravak cipela do         450.000.-
37. Izrada predmeta iz kožne
galanterije                   2.760.000.-
38. Vulkanizerska                1.860.000.-
39. Sve ostale iz ove djelatnosti        do 2.750.000.-
PREHRAMBENA PROIZVODNJA
40. Pekarska                  3.000.000.-
41. Proizvodnja tjestenine           1.860.000.-
42. Mesarska                  5.100.000.-
43. Sve ostale iz ove djelatnosti        od 450.000.-      do 5.100.000.-
IZRADA PREDMETA IZ PLASTIČNE MASE
44. Sve djelatnosti iz ove
djelatnosti                   od 450.000.-      do 4.200.000.
IZRADA I POPRAVAK RAZNOVRSNIH PROIZVODA
45. Zlatarska                      4.620.000.-
46. Filigranska                     4.620.000.-
47. Optićarska                 1.860.000.-
48 Umnožavanje, prijepis i
kopiranje spisa                     3.450.000.-
49. Cvjećarska                 1.860.000.-
50. Sve ostale iz ove djelatnosti            od 450.000.-      do 3.450.000.-
OSOBNE USLUGE I USLUGE DOMAĆINSTVA
51. Frizerska za muškarce                od 450.000       do 1.860.000.-
52. Frizerska za žene                  do 2.100.000.-
53. Kozmetićarska, pedikerska          do 2.100.000.-
54. Iznajmljivanje čamaca,
sandolina, dasaka za jedrenje
i drugih sredstava za
rekreaciju                       do 5.100.000.-
55 Kemijsko čišćenje, pranje i
glačanje rublja, odjeće i
tapisona                        3.000.000.-
56 Fotografska                 5.100.000.-
57. Snimanje, presnimavanje i
iznajmljivanje video kazeta               do 3.300.000.-
58. Prerada maslina, proizvodnja
ulja                          do 5.100.000.-
59. Ostale usluge iz ove
djelatnosti                       od 450.000.-      do 5.100.000.-
TRGOVINA
60. Trgovina na malo                  od 1.000.000.- do
prehrambenim proizvodima                12.000.000.-
61. Trgovina na malo
neprehrambenim od                    1.000.000 do
proizvodima                       12.000.000.-
62. Trgovina na malo mješovitom             od 1.000.000 do
robom                          12.000.000.-
63. Sve ostale iz ove djelatnosti            od 1.000.000 do 12.000.000.
SAOBRAČAJ
64.Prijevoz robe :
a) motornim vozilima i to:
- do 2 tone nosivosti                  1.860.000.-
- od 2 do 5 tona nosivosti               2.310.000.-
- preko 5 tona nosivosti kao u prethodnoj alineji i to plus 150.000 HRD za svaku iznad 5 tona
b) čamcem brodom                    4.140.000.-
65.Prijevoz putnika taksi automobilom      1.860.000.-
66.Prijevoz putnika kombi vozilom            2.550.000.-
67.Osobe koje sezonski ili stalno vrše prijevoz putnika čamcem do 1.860.000.-
68. Brodovi za kružna putovanja
po ležaju do                      750.000.-
69. Sve ostalo iz ove djelatnosti            od 1.860.000      do 5.l00.000.-
70. Obveznici koji obavljaju ribarsku
djelatnost kao glavno ili dopunsko
zanimanje, plaćaju porez po vrstama
ribolovnih sredstava i to:
- koča, kad je povlači brod snage
motora do 51,5 kW (70 KS)                do 2 400.000.-
od 51,5 kW (70 KS) do 73,6 kW (100
KS)                           do 3.300.000.-
od 73,6 kW (l00 KS) do 147,2 kW (200
KS)                           do 5.100 000.-
preko 147,2 kW (200 KS)                 do 5.500.000.-
za svakog zaposlenog prijavljenog radnika obveznika kočaru, porez se
umanjuje za l0%
- plivarica ako je brod snage motora
do 51,5 kW (70 KS)                   3.300.000.-
od 51,5 kW (70 KS) do 73,6 kW (100
KS)                           3.900.000.-
od 73,6 kW (100 KS) do 147,2 kW (200
KS)                           5.100.000.-
preko 147,3 kW (200 KS)                 6.500.000.-
luder (zagonjica)                    6.500.000.-
fražela                             2.400.000.-
trata                          2.400.000.-
kogul, migavica i ostale povlaćne
mreže                          600.000.-
vrše za lov škampi po komadu          9.000.-
vrše ostale po komadu              18.000.-
gavunare                        90.000.-
popone po komadu                    60.000.-
sandiža i ostale mreže po komadu            75.000.-
feral, svića                      210.000.-
parangal na udici                    750.-
samice po komadu                    7.500.-
Obveznici koji ribarsku djelatnost obavljaju kao glavno zanimanje, a
koriste više vrsta ribolovnih sredstava porez plaćaju u l00%-tnom iznosu na sredstva koja pretežno koriste, a za ostala ribolovna sredstva porez se
smanjuje za 7o%.
FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
71. Projektiranje                    2.760.000.-
72. Geodetsko-katastarski poslovi            2.760.000.-
73. Usluge turističkog posredovanja           5.100.000.-
74. Odvjetničke usluge             4.500.000.-
75. Knjigovodstvene usluge               3.000.000.-
76. Svećenici                      ---------
77. Nastavnici                     1.500.000.-
78. Sportski treneri                  1.860.000.-
79. Stomatolozi                     4.500.000.-
80. Zubotehničari                    3.000.000.-
81. Liječnici                      4.500.000.-
82. Svi ostali iz ove djelatnosti            od 4.500.000      do 5.100.000.-

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
83. Iznajmljivanje soba, stanova i
apartmana, te pružanje usluga ishrane turistima mimo turističkih organizacija kao i obveznici koji imaju registriranu
radnju kako slijedi:
a) iznajmljivanje soba, po ležaju            do 450.000.-
b) iznajmljivanje stanova i apartmana
po ležaju do                      510.000.-
c) iskuhavanje
- jedan obi-ok po osobi (ležaju)            do 225.000.-
- dva obroka po osobi (ležaju)         do 450.000.-
Obveznici koji ovu djelatnost obavljaju
kao jedino i osnovno zanimanje,te po
tom osnovu stječu pravo na
mirovinsko invalidsko i zdravstveno
osiguranje,porez se smanjuje za 20%.
84. Ugostiteljske radnje koje pretežno
pružaju usluge hrane                  do 12.000.000.-
85,Ugostiteljske radnje koje pretežno
pružaju usluge pića,kave i ostalih
napitaka                        do 12.000.000.-
86 Noćni ili disko barovi                do 12.000.000.-
87.Slastićarne                     do 9.000.000.-
88 Pokretne ugostiteljske radnje            do 7.500.000.-
89 Sve ostale ugostiteljske radnje           do 12.000.000.-


Ako je porez u paušalnom iznosu propisan u rasponu ili je utvrđena gornja granica paušalnog iznosa poreza, služba društvenih prihoda utvrdit će za svakog pojedinog poreznog obveznika ili grupu poreznih obveznika paušalni iznos poreza na dobit, ovisno o obujmu poslovanja, mogućnosti zaposlenja radnika, kapacitetu radnje izražene u stolicama, odnosno, m2 poslovnog prostora, kao i ostalim okolnostima koje utjeću na ostvarivanje dobiti.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu utvrđen ovim člankom povećava se obvezniku koji koristi rad drugih osoba, članova uže porodice, ovisno o stupnju stručne spreme, tako zaposlenog radnika i to:

1. za svako radno mjestn za koje se traži

I i II stupanj stručne spreme 10%

2. za svako radno mjesto za koje se traži

II do IV stupanj stručne spreme 20%

3. za svako radno mjesto za koje se traži

preko IV stupanj stručne spreme 30%

Povećanje iz prethodnog stavka ne odnosi se na obveznike koji obavljaju prijevozničku, ribarsku ili ugostiteljsku djelatnost, a u ostalim djelatnostima, ako se zaposli radnik bez ili s neodgovarajučim vidom stručne spreme, porez se povećava samo za 10% po tako zaposlenom radniku

90. Osobe koje su socijalno osigurane kad obavljaju djelatnost građanima kao sporedno zanimanje, ako djelatnost obavljaju u skladu sa zakonom plaćaju porez utvrđen ovim člankom za tu djelatnost umanjen za 30%, osim u slučajevima iz točke 67. ove odluke

Umanjenje iz prethodnog stavka ne odnosi se na prije vozničku, ribarsku i ugostiteljsku djelatnost.

Članak 2.

Porez iz plaće radnika plaća se po stopi od 8,5%

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Županije Primorsko-Goranske.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinarma".

Klasa : 410-01 /93-01 /05

Urbroj : 5030105-93-43

Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v r.