Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 78 25.08.1993 Uredba o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove, te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uredba o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove, te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o financiranju obnove ("Narodne novine", broj 33/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1993. donijela

UREDBU

o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove, te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere

Članak 1.

Područja na kojima će se koristiti sredstva, ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove, te primjenjivati poticajne mjere jesu područja općina koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92) obuhvaćala područja ranijih općina i to: Biograd na moru, Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Gospić, Karlovac, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Sinj, Sisak, Podravska Slatina, Slavonska Orahovica, Slavonski Brod, Slunj, Šibenik, Valpovo, Vinkovci, Vukovar i Zadar.

Osim općina navedenih u stavku 1. ovoga članka sred stva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove koristit će se za projekte obnove i na područjima koja obuhvaćaju područja ranijih općina i to: Beli Manastir, Benkovac, Bjelovar, Daruvar, Delnice, Donji Miholjac, Dvor, Đakovo, Glina, Gračac, Grubišno Polje, Jastrebarsko, Kaštela, Knin, Lastovo, Našice, Obrovac, Ogulin, Požega, Solin, Split, Titova Korenica, Vis, Vojnić, Vrginmost, Zagreb (južno od crte Vukomerić-Dubranec-Ključić Brdo-Ogulinac) i Županja.

Članak 2.

Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prema Zakonu o financiranju obnove donosi Hrvatska kreditna banka za obnovu.

Odluke iz prethodnoga stavka donosit će se temeljem mišljenja županija, poslovnih banaka i nadležnih ministarstava.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove, te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 44/92, 54/92 i 70/92).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 361-08/93-01 /05

Urbroj : 5030105-93-6

Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.