Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 78 25.08.1993 Dopuna Općih uvjeta isporuke električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1993. godine donijela

DOPUNU

Općih uvjeta isporuke električne energije

Članak 1.

U Općim uvjetima isporuke električne energije ("Narodne novine", broj 8/91 i 61/92) iza članka 84. dodaje se novi članak 84.a koji glasi:

"Članak 84.a

Pravne i fizičke osobe koje imaju uređaje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, za vrijeme trajanja mjera ograničenja potrošnje električne energije, svoje potrebe za električnom energijom namiruju prvenstveno iz tih uređaja."

Članak 2.

Ova Dopuna Općih uvjeta isporuke električne energije stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/93-01/04

Urbroj : 5030105-93-20

Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v.r.