Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 78 25.08.1993 Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 107. stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" br. 29/91, 73/91,19/92 i 33/92), donosim

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza

I

Ovim rješenjem utvrđuje se cijena potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza u zračnom prometu, koju ovlaštena osoba u stanici aerodromske policije izdaje putniku koji posjeduje kratko vatreno oružje i streljivo temeljem valjane isprave za držanje nošenje ili nabavljanje oružja, hladno ili plinsko oružje ili kratko zračno oružje.

II

Za izdanu potvrdu putnik plaća naknadu u iznosu od 1.000 HRD.

III

Sredstva od naplaćene naknade za izdane potvrde knjižit će se na poseban račun Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i mogu se upotrijebiti samo za nabavu istih, te za podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

IV

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-78-19487/93.

Zagreb, 25. lipnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.