Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993 Pravilnik o službenim odorama inspektora i drugih ovlaštenih djelatnika Financijske policije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16., Zakona o Financijskoj opliciji ("Narodne novine", br. 88/92, 16/93), ministar financija do nosi

PRAVILNIK

o službenim odorama inspektora i drugih ovlaštenih djelatnika Financijske policije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i kroj službene odore, odjeće i obuće, rokovi trajanja, način nošenja i vrijeme nošenja.

Članak 2.

Inspektori Financijske policije i drugi ovlašteni djelatnici, osim inspektora-pripravnika, mogu nositi odoru prilikom obavljanja poslova iz čl. 5. i 7. Zakona o Financijskoj policiji.

Drugi ovlašteni djelatnici nose odoru kada to odredi Ministar financija ili osoba koju on ovlasti.

Inspektori Financijske policije iz stavka 1. ovog članka nose odoru kada to nalaže priroda posla, po naredbi Glavnog inspektora i načelnika postaje Financijske policije u županijama.

Članak 3.

Službenu odoru čine:

1. beretka 6. kravata

2. bluza 7. vjetrovka

3. hlače 8. kišni ogrtač

4. suknja 9. cipele

5. košulja ljetna i zimska 10. remen za hlaće ili suknju

Članak 4.

1) Beretka je izrađena od tkanine tamnozelene boje i sastavljena je od četiri dijela: tjemene kape, prednjice, zadnjeg kraja i kožnog opšiva kroz koji je provućena crna pasica širine 7 mm, čija dva dijela izlaze na zadnjem kraju beretke u dužini 10 cm.

Kožni opšiv je crne boje veličine 12 mm s vanjske i unutarnje strane. Na unutarnjem dijelu beretke je svilena tkanina tamnoplave boje. S desne strane beretke gledajući s prednje strane ušivena je kožna podloga veličine 6 x 4 cm na koju se pričvrščuje metalna značka Financijske policije sa stiliziranim hrvatskim grbom veličine 4 cm u promjeru. S lijeve strane ušivena je kožna podloga velićine 6 x 3,5 cm s dva metalna prstena radi zračenja.

Beretka je opšivena crnim koncem

2) Bluza je izrađena od tkanine tamnozelene boje, a kopča se sa tri dugmeta u jednom redu. Na prednjoj strani bluze ušivena su četiri harmonika džepa s našivenim poklopcima koji se kopčaju dugmetima žlatnožute boje.

Džep koji je ušiven na gornjoj lijevoj strani bluze ima ušiven unutarnji džep u kojl se utisne značka.

Bluza ima ušivene naramenice koje služe kao držači oznaka zvanja, a kopčaju se dugmetima zlatnožute boje.

Na oba rukava ušivene su oznake FINANCIJSKA POLICIJA na zlatnožutoj podlozi u obliku štita. Gornja osnovica štita i stranice dužine su devet cm i opšivene su crnim obrubom širine 3 mm. U gornjem dijelu štita na crnoj podlozi širine 12 mm izvezen je trodjelni pleter s zlatnožutim koncem. U srednjem dijelu u kvadratu 2 x 1 cm na zlatnožutoj podlozi izvezena su svijetlozelenim koncem slova RH.

U sredini štita izvezena su dva kruga promjera 55 odnosno 33 mm. U unutarnjem krugu izvezen je crvenim i bijelim koncem grb Republike Hrvatske u kockicama veličine 5 x 5 mm.

U prostor između dva kruga na podlozi koja je izvezena svijetlozelenim koncem u polukrugu koji završava strelicama, izvezen je bijelim koncem znak FINANCIJSKA POLICIJA. Donji dio tog polukruga izvezen je koncem boje zrelog žita.

Leđa bluze su ravna, a po sredini razrezana su u dva dijela. Bluza je s unutarnje strane postavljena svilenom tkaninom crne boje i ima po jedan džep s obje strane

Na rukavima su u donjem dijelu sa strane ušivena po tri dugmeta u redu.Sva dugmad bez obzira gdje su ušivena na bluzi zlatnožute su boje, promjera 16 mm s reljefno utisnutom oznakom RH okružena također utisnutim reljefnim pleterom

Bluza je opšivena koncem tamnozelene boje.

3) Hlače su izrađene od tkanine tamnozelene boje uobičajenog kroja. S lijeve i desne strane imaju po jedan urezani džep. Otraga na desnoj strani je džep s preklopcem koji se kopča dugmetom tamnozelene boje.

Nogavice su bez manžeta, a u donjem dijelu široke su od 22-26 cm. Na prednjem dijelu s unutarnje strane nogavice pričvršćena je svilena podstava. Hlaće se kopčaju zatvaračem Na hlaćama oko pojasa izrađen je potreban broj držaća za remen širokih 5 cm

4) Suknja je izrađena od tkanine tamnozelene boje i klasičnog je kroja. Sa zadnje strane kopča se dugmetom tamnozelene boje i zatvaračem. Na zadnjoj strani suknja je prorezana prorezom od 15-20 cm. Suknja je s unutarnje strane postavljena svilenom tkaninom crne boje.

5) Košulja ljetna je boje bijele kave i kopča se sa šest dugmadi sive boje. Na prednjoj strani ušivena su dva harmonika džepa s poklopcima koji se kopčaju s dugmetom sive boje.

Na lijevoj strani džepa ušiven je unutarnji džep u koji se utisne značka. Košulja ima ušivene naramenice koje služe kao držači oznaka zvanja, a kopčaju se dugmetima sive boje.

Na oba kratka rukava ušivene su oznake FINANCIJSKE POLICIJE (pobliže opisane kao kod bluze).

Zimska košulja istog je oblika i boje kao i ljetna, osim što ima duge rukave, bez naramenica i bez oznaka na rukavima.

6) Kravata muška izrađena je od svilene tkanine tamnozelene boje i standardnog je oblika. Kravata je ukrašena svim motivima iz hrvatskog grba u odgovarajučim bojama konca.

Kravata ženska sastoji se iz dva dijela, ovratnikom širokim 2 cm i dugim od 50-55 cm, a kopča se s našivenim čičkom

Drugi dio kravate dug je 25 cm. Preklapa se po sredini. Na srednjem dijelu široka je 4 cm, a na prednjem donjem dijelu 10 cm, zadnjem 7 cm što daje sliku izduženog trokuta.

Kravata je izrađena od tkanine tamnozelene boje i ukrašena je istim motivima kao i muška.

Ženska kravata ukrašena je metalnim hrvatskim grbom zlatnožute boje veličine 14 x 20 mm i služi kao držač ovratnika.

7) Vjetrovka s uloškom tamnozelene je boje i postavljena je tkaninom. Vjetrovka ima kapuljaču koja je izrađena tako da pokriva službenu kapu.

Vjetrovka ima pet dugmadi u jednom redu.

Na lijevoj i desnoj strani urezani su kosi džepovi koji se zatvaraju zatvaračem. Na donjem dijelu vjetrovke na obje strane su dva duboka džepa s preklopcem. Na oba rukava našivene su oznake Financijske policije pobliže opisane kao kod bluze. Vjetrovka ima ušivene naramenice koje služe kao držaći oznaka zvanja, a kopčaju se dugmetom tam nozelene boje

Vjetrovka je odgovarajuće dužine i doseže do koljena

8) Kišni ogrtač je tamnozelene boje i ima pojas i kapuljaču Kapuljača je izrađena tako da pokriva službenu kapu. Kišni ogrtač kopča se s četiri dugmeta u jednom redu Ispod ovratnika s prednje i zadnje strane u dužini od 20 cm ojačana je istim materijalom. Na leđima ispod pojaćanja i ispod pazuha ušivena je mrežasta tkanina. S lijeve i desne strane urezan je jedan kosi džep normalne veličine, a u desnom džepu ostavljen je prorez.

Kišni ogrtač ima ušivene naramenice koje služe kao držači oznaka zvanja, a kopčaju se dugmetom tamnozelene boje. Kišni ogrtar je odgovarajuće dužine i doseže do koljena.

Naramenice s oznakom zvanja koje se nose na kišnom ogrtaču izrađene su od sintetičkog materijala.

9) Obuća muška i ženska crne su boje i klasićnog kroja.

10) Remen za suknju ili hlaće kožni je i crne boje.

Članak 5.

Zimska odora i zimska odjeća nosi se u pravilu, od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 01. svibnja do 14. listopada, osim ako Ministar financija ovisno o vremenskim uvjetima ne naredi drugačije.

Članak 6.

Svaki dio odore, odjeće i obuće ima svoj uporabni rok. Popis dijelova odore, odjeće i obuće s naznakom roka uporabe sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ostali dijelovi odore, odjeće i obuće za koju nije utvrđen rok uporabe, zamjenjuje se nakon dotrajalosti.

Dotrajalost utvrđuju načelnici odjela u Centralnoj služ bi odnosno načelnici postaja.

Članak 8.

Inspektoru Financijske policije prilikom primitka u radni odnos ili rasporeda na radno mjesto izdaje se nova odora, odjeća i obuća.

O izdanoj odori, odjeći i obući vodi se evidencija.

Članak 9.

Pojedini dijelovi odore, odjeće i obuće mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovim Pravilnikom, samo ako su oštećeni ili uništeni tijekom obavljanja službenog zadatka.

U slučaju iz stavka 1 ovog članka izdaje se rješenje kojim se odobrava zamjena. Rješenje izdaje na prijedlog načelnika Glavni inspektor.

Članak 10.

Inspektoru Financijske policije u slučaju oštećenja ili uništenja pojedinih djelova odore, odjeće i obuće, do kojeg je došlo van obavljanja službenog zadatka, ili grubom nepažnjom za vrijeme obavljanja službenog zadatka, izdat će se inspektoru nova na njegov trošak.

Članak 11.

Uporabni rokovi odore, odjeće i obuće produžit će se:

1 ) za vrijeme provedeno na bolovanju

2) za vrijeme za koje su bili udaljeni s dužnosti ili pod suspenzijom

3) kada je do umirovljenja po sili zakorla ostalo manje od šest mjeseci.

Članak 12.

Inspektoru Financijske policije kome je prestao radni odnos, ili je raspoređen na drugo radno mjesto gdje nije propisano nošenje odore, obvezatan je vratiti odoru, odjeću i obuću koju je zadužio.

Članak 13.

Odora, odjeća i obuća mora se uredno održavati i čuvati.

Članak 14.

Načelnik odjela za kadrovske i administrativno-tehničke poslove u Centralnoj službi i načelnici u županijskim postajama obvezatni su organizirati nadzor o namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidenciji odora, odjeće i obuće.

Centralna služba Financijske policije i Financijska policija u županijama sačinjavaju na kraju polugodišta pismeno izvješće o stanju i zalihama svih vrsta odora, odjeće i obuće i dostavljaju ga Ministarstvu financija.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama",

Klasa : 023-03/93-01 / 19

Urbroj : 513-01 /93-1

Zagreb, 6. kolovoza 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


POPIS

odora, odjeće i obuće s naznakom uporabnog roka

____________________________________________________________________________

RB NAZIV I VRSTA KOM UPORABNI ROK

PAR U MJESECIMA

____________________________________________________________________________

1. Beretka 1 36

2. Bluza 1 12

3. Hlaće 1 12

4. Suknja 1 12

5. Košulja - ljetna 2 12

Košulja - zimska 2 12

6. Kravata 2 12

7. Vjetrovka 1 36

8. Kišni ogrtać 1 48

9. Cipele 1 12

10. Remen 1 36

_____________________________________________________________________________

NAPOMENA: Dodatno jedne hlaće, jedna suknja i jedne cipele kod prvog zaduživanja.