Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993 Naredba o graničnim koridorima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 266. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine" 53/91 i 26/93) Ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra obrane donosi:

NAREDBU

o graničnim koridorima

I.

Ovom Naredbom određuju se granični koridori za prelijetanje zrakoplova preko hrvatske granice, odnosno granične crte u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku

II.

Granični koridor nad kopnom, u smislu ove Naredbe, jest presjek projekcije širine određenog zračnog puta i državne granice, a nad otvorenim morem - presjek projekcije širine određenog zračnog kuta i granične crte u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske, do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

III.

Granični koridor je određen zemljopisnim nazivom kodiranom komhinacijom od pet slova abecede i zemljopis nim koordinatama presjeka središnjice zračnog puta i državne granice, odnosno granične crte zračnog prostora i znad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske, do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

IV.

Granični koridori su:

na hrvatsko-slovenskoj granici

- Buje (BUGEV)         45 28 00 N           013 47 12 E
- Vodice (GIRDA)        45 28 36 N           014 08 18 E
- V. Mune (GEMKA)        45 28 18 N           014 12 30 E
- Klana (BEVEL)         45 30 06 N           014 13 35 E
- Jarmovac (SOMIV)       45 35 42 N           014 30 36 E
- Lipovci (BAMIN)        45 37 36 N           014 32 54 E
- Prezid (PESIV)        45 38 06 N           014 36 06 E
- Čabar (BAKAD)         45 36 18 N           014 38 30 E
- Skrad (SABAD)         45 27 58 N           014 52 20 E
- Ozalj (LETLI)         45 38 10 N           015 21 15 E
- Kostanjevac (KEPAG)      45 40 28 N           015 23 22 E
- BadovinCi (SOMKO)       45 44 30 N           015 17 06 E
- Sočica (GORPA)        45 46 30 N           015 21 24 E
- Pregrada (PODET)       46 10 25 N           015 37 41 E
- Ivanec (MACEL)        46 18 34 N           015 58 40 E
- Nedelišće (NEDEL)       46 22 43 N           016 16 39 E:

2) na hrvatsko-mađarskoj granici
- Koprivnica (KOPRY)      46 14 24 N           016 58 24 E
- Batina (HODUN)        45 53 48 N           018 48 36 E

3) na hrvatsko jugoslavenskoj granici
- Zlatna Greda (AMATI)     45 40 18 N           018 58 00 E
- Erdut (GUBAV)         45 32 00 N           019 03 54 E
- Dalj (DILMI)         45 29 18 N           019 05 54 E
- Ilok (BAKAN)         4516 24 N           019 15 00 E
- Bapska (MOVAS)        45 12 18 N           019 17 54 E
- TovaYnik (TUVAR)       45 07 36 N           019 04 58 E
- Lipovac (LAPOV)        45 00 15 N           019 06 03 E
- Molunat (MOKUN)                nije određeno
- Oštri vrt (OSTIP)       42 20 28 N           018 28 52 E
4) na hrvatsko-bosanskohercegovečkoj granici
- Poljice (KOPAV)        42 36 52 N           018 18 41 E
- Kupari (MADOS)        42 36 08 N           018 15 15 E
- Metković (NETKO        43 02 30 N           017 40 00 E
- Imotski (VELIT)        43 21 06 N           017 16 56 E
- Kamensko (KENEM)       43 38 00 N           016 57 06 E
- Vrlika (UNIPA)        44 01 46 N           016 29 15 E
- Strmica (SIRMI)        44 09 00 N           016 18 30 E
- Doljani (SONIK)        44 26 54 N           016 08 53 E
- Rakovica (RASTU)       44 56 33 N           015 44 53 E
- Dvor (RUDIK)         44 59 48 N           016 18 36 E
- Divuša (DEVUL)        45 07 50 N           016 26 46 E
- Kozibrod (KUSIB)       45 08 54 N           017 28 36 E
- Kostajilica (TEBLI)      45 12 06 N           016 40 51 E
- Kaniža (GUROK)        45 02 41 N           017 52 00 E
- Bošnjaci (VIBOP)       44 59 57 N           018 43 58 E

5) prema otvorenom moru
- Dubrovnik (CRAYE)       41 30 00 N           018 08 00 E
- otok Palagruža (KATTI)    42 30 24 N           016 03 12 E
- otok Jabuka (TUNAL)      42 59 48 N           015 17 24 E
- Split (TORPO)         43 33 48 N           014 26 48 E
- Pula (NIKOL)         44 13 24 N           013 41 18 E
- Brijuni (LAHIN)        44 59 06 N           013 05 48 E
- Umag (ROTAR)         45 15 36 N           013 00 00 EV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vriejditi "Naredba o graničnim koridorima" ("Narodne novine" 53/91).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 011-01 /93-02/53

Klasa:530-01-93-1

Zagreb, 2. kolovoza 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

lvica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.