Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993 Naredba o graničnim koridorima
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 266. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine" 53/91 i 26/93) Ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra obrane donosi:

NAREDBU

o graničnim koridorima

I.

Ovom Naredbom određuju se granični koridori za prelijetanje zrakoplova preko hrvatske granice, odnosno granične crte u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku

II.

Granični koridor nad kopnom, u smislu ove Naredbe, jest presjek projekcije širine određenog zračnog puta i državne granice, a nad otvorenim morem - presjek projekcije širine određenog zračnog kuta i granične crte u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske, do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

III.

Granični koridor je određen zemljopisnim nazivom kodiranom komhinacijom od pet slova abecede i zemljopis nim koordinatama presjeka središnjice zračnog puta i državne granice, odnosno granične crte zračnog prostora i znad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske, do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

IV.

Granični koridori su:

na hrvatsko-slovenskoj granici

- Buje (BUGEV)         45 28 00 N           013 47 12 E
- Vodice (GIRDA)        45 28 36 N           014 08 18 E
- V. Mune (GEMKA)        45 28 18 N           014 12 30 E
- Klana (BEVEL)         45 30 06 N           014 13 35 E
- Jarmovac (SOMIV)       45 35 42 N           014 30 36 E
- Lipovci (BAMIN)        45 37 36 N           014 32 54 E
- Prezid (PESIV)        45 38 06 N           014 36 06 E
- Čabar (BAKAD)         45 36 18 N           014 38 30 E
- Skrad (SABAD)         45 27 58 N           014 52 20 E
- Ozalj (LETLI)         45 38 10 N           015 21 15 E
- Kostanjevac (KEPAG)      45 40 28 N           015 23 22 E
- BadovinCi (SOMKO)       45 44 30 N           015 17 06 E
- Sočica (GORPA)        45 46 30 N           015 21 24 E
- Pregrada (PODET)       46 10 25 N           015 37 41 E
- Ivanec (MACEL)        46 18 34 N           015 58 40 E
- Nedelišće (NEDEL)       46 22 43 N           016 16 39 E:

2) na hrvatsko-mađarskoj granici
- Koprivnica (KOPRY)      46 14 24 N           016 58 24 E
- Batina (HODUN)        45 53 48 N           018 48 36 E

3) na hrvatsko jugoslavenskoj granici
- Zlatna Greda (AMATI)     45 40 18 N           018 58 00 E
- Erdut (GUBAV)         45 32 00 N           019 03 54 E
- Dalj (DILMI)         45 29 18 N           019 05 54 E
- Ilok (BAKAN)         4516 24 N           019 15 00 E
- Bapska (MOVAS)        45 12 18 N           019 17 54 E
- TovaYnik (TUVAR)       45 07 36 N           019 04 58 E
- Lipovac (LAPOV)        45 00 15 N           019 06 03 E
- Molunat (MOKUN)                nije određeno
- Oštri vrt (OSTIP)       42 20 28 N           018 28 52 E
4) na hrvatsko-bosanskohercegovečkoj granici
- Poljice (KOPAV)        42 36 52 N           018 18 41 E
- Kupari (MADOS)        42 36 08 N           018 15 15 E
- Metković (NETKO        43 02 30 N           017 40 00 E
- Imotski (VELIT)        43 21 06 N           017 16 56 E
- Kamensko (KENEM)       43 38 00 N           016 57 06 E
- Vrlika (UNIPA)        44 01 46 N           016 29 15 E
- Strmica (SIRMI)        44 09 00 N           016 18 30 E
- Doljani (SONIK)        44 26 54 N           016 08 53 E
- Rakovica (RASTU)       44 56 33 N           015 44 53 E
- Dvor (RUDIK)         44 59 48 N           016 18 36 E
- Divuša (DEVUL)        45 07 50 N           016 26 46 E
- Kozibrod (KUSIB)       45 08 54 N           017 28 36 E
- Kostajilica (TEBLI)      45 12 06 N           016 40 51 E
- Kaniža (GUROK)        45 02 41 N           017 52 00 E
- Bošnjaci (VIBOP)       44 59 57 N           018 43 58 E

5) prema otvorenom moru
- Dubrovnik (CRAYE)       41 30 00 N           018 08 00 E
- otok Palagruža (KATTI)    42 30 24 N           016 03 12 E
- otok Jabuka (TUNAL)      42 59 48 N           015 17 24 E
- Split (TORPO)         43 33 48 N           014 26 48 E
- Pula (NIKOL)         44 13 24 N           013 41 18 E
- Brijuni (LAHIN)        44 59 06 N           013 05 48 E
- Umag (ROTAR)         45 15 36 N           013 00 00 EV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vriejditi "Naredba o graničnim koridorima" ("Narodne novine" 53/91).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 011-01 /93-02/53

Klasa:530-01-93-1

Zagreb, 2. kolovoza 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

lvica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.