Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3a. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br 53/9l, 73/91, 18/92, 71/92 i 26/93), članka 66. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", broj 53/91) te članka 6. točke 12 Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. srpnja 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993.

1. Mirovine korisnika mirovine koji su mirovinu ostvarili 1. sijećnja 1993. ili kasnije kao djelatne vojne osobe ili osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske na temelju članka 3a Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon i koje su određene od mirovinske osnovice u smislu članka 18. stavak 2 i mirovine usklađene prema odredbi članka 64. stavak 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika i povećane od 1. siječnja 1993. za 26,6%, od 1. veljače 1993. za 28,06%, od 1. ožujka 1993. za 40,86% i od 1. travnja 1993 za 29,93 % prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1 siječnja 1993. do 30 travnja 1993. ("Narodne novine", broj 67/93) i prema Oduci o izmjeni Odluke o usklađivanju mirovina od 1. sijećnja 1993. do 30. travnja 1993. ("Narodne novine", broj 72/93) povećavaju se od 1. svibnja 1993 za 26,4%.

2. Kao osnovica za povećanje mirovina, prema točki 1 ove Odluke. uzirna se mirovina koja je korisnicima pripadala na dan 1. svibnja 1993, odnosno na dan stjecanja prava, ako je pravo stečeno nakon toga ddna.

3. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na nkirovinu ostvarili 1. svibnja 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 26,6% za 28,06%, za 40,86% i za 29,93% povećavaju se od dana ostvarenja prava za 275,052%.

4. Usklađivanje mirovina prema ovoj Odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u " Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1993.

Klasa:140-13/93-01/2920

Urbroj : 341-99-01 /93-9

Zagreb, 20. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.