Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 16.08.1993 Zakon o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-81 /1-93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu

Članak 1.

U Zakonu o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 53/90.) iza članka 5. dodaju se članci 5a. i 5b. koji glase:

"Članak 5a.

Fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu nastavljaju s radom na području koje je obuhvaćalo područje općine do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92.) do donošenja posebnih propisa.

Članak 5b.

Direktor fonda, predsjednik i članovi upravnog odbora fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radu u fondu, nastavljaju s radom.

Ako u fondu nema direktora fonda, predsjednika ili članova upravnog odbora, direktora fonda, predsjednika ili članove upravnog odbora imenuju općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba na čijem području fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu obavljaju poslove.

Direktora fonda, predsjednika ili članove upravnog odbora razrješavaju općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba na čijem području su fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu obavljali poslove.

Ako se općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne suglase u imenovanju i razrješenju osoba iz stavka 2. ovoga članka, odluku o tome donosi župan županije na čijem području je sjedište fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/93-0 1 / 16

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.