Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 76 16.08.1993 Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Daruvar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. stavka 4. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine", br. 34/89 - pročišćeni tekst, 16/90., 41/90., 14/91., 66/91., 22/92., 39/82. i 58/93.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. srpnja 1993. donio je

ODLUKU

o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Opanskom državnom odvjetništvu Daruvar

1. Za općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Daruvar imenuje se KRUNOSLAV MILAIS, zamjenik okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Bjelovar.

2. Danom imenovanja za općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Daruvar, Krunoslav Milais razrješuje se dužnosti zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Bjelovar.

Klasa: 712-02/93-22/02

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.