Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 74 06.08.1993 Odluka o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 4. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", broj 53/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. kolovoza 1993. godine donijela

ODLUKU

o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera

I.

Posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se u dinarskoj protuvrijednosti od 0,25 DEM/kg, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, za uvoz šećera iz ovih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifni broj Tarifna oznaka Imenovanje

trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju 1701.9 - Ostalo : 1701.99- ostalo :

1701.991- šećer od šećerne trske rafinirani

1701.992- šećer od šećerne repe rafinirani

II.

Pravo iz točke I. ove Odluke mogu ostvariti fizičke i pravne osobe na osnovi odobrenja Ministarstva gospodarstva, a Ministarstvo će izdavati odobrenja za dogovorene količine uz predočenje dokaza o uplati u državni proračun Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:413-04/93-O1/11

Urbroj : 5030112-93-3

Zagreb, 5 kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r