Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 74 06.08.1993 Odluka o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 4. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", broj 53/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. kolovoza 1993. godine donijela

ODLUKU

o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera

I.

Posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se u dinarskoj protuvrijednosti od 0,25 DEM/kg, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, za uvoz šećera iz ovih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifni broj Tarifna oznaka Imenovanje

trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju 1701.9 - Ostalo : 1701.99- ostalo :

1701.991- šećer od šećerne trske rafinirani

1701.992- šećer od šećerne repe rafinirani

II.

Pravo iz točke I. ove Odluke mogu ostvariti fizičke i pravne osobe na osnovi odobrenja Ministarstva gospodarstva, a Ministarstvo će izdavati odobrenja za dogovorene količine uz predočenje dokaza o uplati u državni proračun Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:413-04/93-O1/11

Urbroj : 5030112-93-3

Zagreb, 5 kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r