Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 74 06.08.1993 Odluka o osnivanju Komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavaka 1. i 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 1993. donijela

ODLUKU

o osnivanju Komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija

I.

Osniva se Komisija za nadzor nad radom humanitarnih organizacija (u daljnjem tekstu: Komisija).

Zadaća Komisije je da nadzire humanitarne organizacije, obavješćuje Vladu Republike Hrvatske o oblicima i načinu prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći te da Ministarstvu rada i socijalne skrbi ili Vladi Republike Hrvatske predlaže mjere za učinkovitije prikupljanje i raspodjelu ove pomoći, odnosno sprečavanje nezakonitosti u njenom prikupljanju i raspodjeli.

II.

U Komisiju se imenuju:

- Aurel Kušević, savjetnik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske - predsjednik,

- Vera Stanić, zastupnica Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske - zamjenica predsjednika,

- dr. Zvonko Knezović, predstojnik Ureda za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske - član,

- Sanja Horvat, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalne skrbi - zamjenica,

- Romana Franulović-Bušić, voditeljica Pravne službe u Uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske - članica,

- Božena Leš, predstojnica Regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice Zagreb - zamjenica,

- Ivan Samac, inspektor u financijskoj policiji - član

- Anka Bošnjak, inspektorica u financijskoj policiji - zamjenica,

- Boris Kardum, inspektor u financijskoj policiji - član,

- Mladen Roth, carinski inspektor - član,

- Ivica Jakopović, carinski inspektor - zamjenik,

- Julije Vidović, carinski inspektor - član,

- Anica Ježić, stručna savjetnica u Ministarstvu rada i socijalne skrbi - članica,

- Gordana Meštrović, upravna savjetnica u Ministarstvu uprave - zamjenica.

III.

Komisija osniva podkomisije za pojedine oblike humanitarne pomoći i za pojedina područja Republike Hrvatske i u njih imenuje svoje članove i stručnjake iz drugih Vladinih tijela.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ured za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

V.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/93-04/31

Urbroj : 5030108-93-1

Zagreb, 20. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.