Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 74 06.08.1993 Odluka o podršci zahtjevu Međunarodnog olimpijskog komiteta da Ujedinjeni narodi usvoje rezoluciju o olimpijskom primirju za vrijeme održavanja ljetnih i zimskih olimpijskih igara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. kolovoza 1993. godine donijela

ODLUKU

o podršci zahtjevu Međunarodnog olimpijskog komiteta da Ujedinjeni narodi usvoje rezoluciju o olimpijskom primirju za vrijeme održavanja ljetnih i zimskih olimpijskih igara

I.

Vlada Republike Hrvatske podržava prijedlog Međunarodnog olimpijskog komiteta da Ujedinjeni narodi na Općoj skupštini usvoje rezoluciju o primirju u svijetu u vrijeme održavanja zimskih i ljetnih olimpijskih igara.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 620-03/93-03/09

Urbroj : 5030104-93-1

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.