Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 73 30.07.1993 Odluka o alokaciji raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 44/92, 54/92, 70/92 i 6/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o alokaciji raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

I.

Vlada Republike Hrvatske, zbog nužnog interventnog djelovanja i prije završetka obrade podataka o projektima iz programa obnove, alocira raspoloživa sredstva osigurana prema Zakonu o financiranju obnove za:

                                    Iznos
Naziv korisnika kredita i projekta       (DEM isplativ u protuvrijednosti HRD)
1. TP "PLODINE", ZADAR                     1.000.000
sanacija štete na skladištu i diskontu
2. "DANILO ŠTAMPALIJA", ZADAR              300.000
nabava ratom uništenih vozila
3. "REVIJA", ŠIBENIK                      3.600.000
izgradnja pogona modne konfekcije
4. FOND STAMB. KOM. DJELATNOSTI
OPĆINE DUGA RESA                        170.000
kupnja građevinskoga materijala
5. FOND STAMB. KOM. DJELATNOSTI
OPĆINE KARLOVAC                     540.000
kupnja građevinskoga materijala
6. "PODRAVKA", KOPRIVNICA                    1.100.000
obnova tv. "Studenac" u Lipiku I. faza -
sanacija pogona
7. ZRC "LIPIK", LIPIK                      750.000
obnova Hotela "Begovača" u Lipiku
8. IPK TVORNICA ŠEĆERA, OSIJEK             5.100.000
program obnove tvornice
9. "ĐURO SALAJ", VALPOVO                    600.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
10. "POSAVKA", SISAK                      180.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
11. PP "RATARSTVO", SLATINA                   1.200.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
12. "GAJ", SLATINA                           1.000.000
sanacija ratnih šteta tvornica Voćin i
Đulovac
13. "KLASJE", SLATINA                      500.000
izgradnja silosa za brašno
14. "SLOBODA", OSIJEK                      1.650.000
nabava ratom uništene opreme
15. HP "OSIJEK", OSIJEK                     400.000
sanacija objekata i instalacija
16. IPK "RATARSTVO", OSIJEK                   1.800.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
17. "MIO-METALNA INDUSTRlJA", OSIJEK          2.000.000
sanacija proizvodnih objekata i nabava nove
opreme uništene ratom
18. PP "ORAHOVICA", ORAHOVICA              800.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
19. "TVORNICA MLIJEKA U PRAHU", OSIJEK         1.000.000
nabava pakerice i laktofriza
20. "HANA", NAŠICE                       700.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
21. "KOMUNALAC", BIOGRAD NA MORU            100.000
popravak objekta
22. "KAŠTELANSKI STAKLENICI", KAŠTEL
ŠTAFILIĆ                                1.200.000
obnova ratom oštećenih staklenika
23. PIK "BOSUT", VINKOVCI                    400.000
program djelomične sanacije posl. objekata i
modernizacija linije prerade mesa
24. "VIBROBETON", VINKOVCI                   1.000.000
sanacija šteta i obnova pogona
25. DP "VIDRA", VINKOVCI                    400.000
ulaganje u sanaciju ratom porušenih
objekata i nabava opreme
26. FOND STAMB. KOM. DJELATNOSTI,
VINKOVCI                                300.000
popravak stambenih zgrada
27. PP "GLAVNIK", ST. MIKANOVCI             60.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
28. PP "SOPOT", VINKOVCI                    100.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
29. "VUTEKS-FENIKS", VINKOVCI              8.500.000
program obnove tvornice pokrivača u
Vinkovcima
30. "BOROVO"                          1.400.000
proizvodnja obuće u D. Miholjcu
31. PIK NOVA GRADIŠKA                      500.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
32. PIK ĐAKOVO                         350.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
33. PPK "KUTJEVO", KUTJEVO                   900.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
34. "CONTRACTOR", BOŠNJACI                   700.000
izgradnja reprocentra i farme kunića u
Bošnjacima
35. "DUKAT" DRENOVCI                      300.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
36. PP "IVANKOVO", IVANKOVO                   80.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
37. "NAPREDAK", ŽUPANJA                 50.000
kredit za premošćivanje kreditnih obveza za
nabavljenu poljoprivrednu opremu
38. HRVATSKE CESTE                       1.300.000
izgradnja II. faze mosta na Dravi kod
Osijeka
U K U P N O                               42.030.000


II.

Krediti iz ove Odluke će se isplaćivati u protuvrijednosti u HRD po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, za DEM, na dan doznake sredstava.

III.

Uvjete kreditiranja i postupak odobravanja i korištenja kredita utvrdit će Upravni odbor Hrvatske kreditne banke za obnovu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-08/93-01/08

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.