Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 73 30.07.1993 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole ("Narodne novine", br. 62/93), u članku 3. točka 4. pod a) mijenja se i glasi:

"4. za pregled morske ribe nakon ulova, a prije stavljanja u promet:

a) plave ribe:
- do          50 kg  4.900 HRD
- od 51-        100 kg 8.100 HRD
- od 101-        200 kg 12.900 HRD
- od 201-        300 kg 14.600 HRD
- od 301-        400 kg 15.400 HRD
- od 401-        500 kg 16.200 HRD
za svakih daljnjih   500 kg 6.500 HRD
b) bijele ribe:
            50 kg  21.000 HRD
- od 51-        100 kg 34.000 HRD
- od 101-        200 kg 55.000 HRD
- od 201-        300 kg 61.500 HRD
- od 301-        400 kg 63.100 HRD
- od 401-        500 kg 68.000 HRD
za svakih daljnjih   500 kg 27.500 HRD"Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-2/93-1/54

Urbroj: 525-01-93-2

Zagreb, 19. srpnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.