Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 73 30.07.1993 Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakoni i članka 35. stavka 5. Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva izdaje

NAREDBU

o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja

I.

Ovom se naredbom određuje visina troškova ispitivanja sorti u pokusnom polju odnosno laboratoriju u postupku priznavanja novostvorene sorte i odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja roda 1993. godine.

II.

Visina troškova za provedbu postupka priznavanja novostvorene sorte i odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja po kulturama odnosno grupi kultura iznosi:

                DEM PO SORTI
        ______________________________________
            1. godina    2. godina    3. godina
            ispitivanja   ispitivanja   ispitivanja
1. za ozimu pšenicu       600       600       850
2. za ozimi i jari ječam    500       650       650
3. za jaru zob         460       460       560
4. za krumpir          460       460       600

                    za svaku godinu
                    ispitivanja/DEM
                    ___________________
1. za uljanu repicu               550
2. za kukuruz                  660
3. za šećernu repu, soju, suncokret
  i duhan                   600
4. za povrće                  400
5. za krmne kulture               650III.

Troškove iz točke II. ove naredbe, podnositelj zahtjeva uplaćuje na žiro-račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva s naznakom "Troškovi priznavanja i odobravanja sorti poljoprivrednog bilja".

Sredstva iz stavka 1. ove točke koriste se u skladu s odredbom članka 20. stavkom 2. Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja.

IV.

Visina troškova postupka iskazana u DEM iz točke II. ove naredbe naplaćuje se u hrvatskim dinarima (HRD). Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeće na dan plaćanja računa.

V.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11/93-01/60

Urbroj: 525-02-93-1

Zagreb, 22. srpnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.