Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 72 28.07.1993 Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91,18/92, 43/93 i 63/93), VIada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja

I.

Iz neto-plaća i drugih osobnih primanja, koje su tijekom mjeseca primljene u iznosu većem od 450.000hrvatskih dinara, plaća se porez iz neto-plaća po sljedećim stopama:

______________________________________________________________
Na poreznu osnovicu       Plaća se porez     Na osnovicu
preko      do       hrvatskih dinara    preko      do
hrvatskih dinara        +        %    hrvatskih dinara
______________________________________________________________
        600.000         2
600.000 750.000 12.000+     4    600.000 750.000
750.000 900.000 18.000+     6    750.000 900.000
900.000 1.050.000    27.000+     10   900.000 1.050.000
1.050.000    1.200.000    42.000+     15   1.050.000    1.200.000
1.200.000    1.500.000    64.000+     20   1.200.000    1.500.000
1.500.000    2.000.000    124.500+    30   1.500.000    2.000.000
2.000.000            274.500+    40   2.000.000
______________________________________________________________

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 kolovoza 1993 godine.

Klasa: 410-01 /93-01 /06

Urbroj : 5030114-93-7

Zagreb, 22. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.