Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 72 28.07.1993 Odluka o doznačivanju (alokaciji) sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 44/92, 54/92, 70/92 i 6/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o doznačivanju (alokaciji) sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

I.

Vlada Republike Hrvatske, zbog nužnog interventnoga djelovanja i prije završetka obrade podataka o projektima iz programa obnove, doznačuje (alocira) raspoloživa sredstva osigurana prema Zakonu o financiranju obnove za:

______________________________________________________
                        Iznos
Naziv projekta         (u DEM isplativ u
                    protuvrijednosti HRD)
______________________________________________________
I. Financiranje dijela Programa kreditiranja obnove poljoprivredne mehanizacije iz
domaće proizvodnje i to za:           10.000.000 t.
1. Motokultivatori i priključci         1.000.000
2. Traktori                   7.000.000
3. Traktorske prikolice             240.000
4. Priključni strojevi             1.350.000
5. Kombajni žitni                300.000
6. Pumpe i oprema za
navodnjavanje                  110.000
_______________________________________________________

II.

Krediti poslovnim bankama, odnosno krajnjim korisnicima će se isplaćivati u protuvrijednosti HRD, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, za DEM, na dan doznake sredstava.

III.

Uvjete kreditiranja i postupak odobravanja i korištenja kredita utvrdit će Upravni odbor Hrvatske kreditne banke za obnovu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 010-04/92-01 / 10

Urbroj : 5030105-93-7

Zagreb, 22. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.