Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 72 28.07.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Čakovec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 1893. godine, donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Čakovec

Članak 1.

U Odluci o neposrednim porezima (Službeni vjesnik Općine Čakovec, broj:14/90, 2/91, 6/91, 9/91,1/92, 2/92, 6/92 i 8/92), članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi: "Porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 6,50%",

Članak 2.

Glava VII. Porez na dobitke od igara na sreću i članak 29. Odluke iz članka 1. stavka 1. ove Odluke briše se.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Čakovec.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 410-01/93-01/05

Urbroj : 5030105-93-24

Zagreb, 15. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Velentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.