Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 72 28.07.1993 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o matičnom broju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 10. Zakona o matičnom broju ("Narodne novine", broj 9/92.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o matičnom broju

Članak 1.

U Pravilniku o matičnom broju ("Narodne novine", broj 27/92.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Znamenke V. skupine matičnog broja utvrđene su u tabeli iz članka 2. Pravilnika o matičnom broju za jedinice lokalne uprave i samouprave prema pretpostavljenom broju osoba kojima treba odrediti matični broj."

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Tabela MB-1 otiskana je uz ovaj Pravilnik o izmjenana Pravilnika o matičnom broju i čini njegov sastavni dio, te se njome zamjenjuje tabela MB-1 propisana Pravilnikom o matičnom broju ("Narodne novine", broj 27/82.)",

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

Broj : 511-01-72-22159/2-93

Zagreb,19. srpnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Tabela MB-1

PODJELA

znamenaka IV. i V. skupine matičnog broja
__________________________________________________________________________________
Jedinice lokalne Broj uprave                      Znamenke V.skupine
i samouprave registra za                        znamenaka podijeljene,po
koje se vodi registar                          jedinicama lokalne uprave i
                                            samouprave
                    Broj registra          __________________________
                                    osobe muškog osobe ženskog
                                        spola      spola
__________________________________________________________________________________
Osječko-baranjska                30               000-499     500-999 Vukovarsko-srijemska
__________________________________________________________________________________
Bjelovarsko-bilogorska
Koprivničko-križevačka         31               000-499 500-999
Virovitičko-podravska
__________________________________________________________________________________
Varaždinska
Međimurska                   32               000- 499    500-999
Krapinsko-zagorska
__________________________________________________________________________________
Grad Zagreb                   33               000-499 500-999
Zagrebačka
__________________________________________________________________________________
Karlovačka                   34               000-499 500-999
Sisačko-moslavačka
__________________________________________________________________________________
Brodsko-posavska                35               000-499 500-999
Požeško-slavonska
__________________________________________________________________________________
Primorsko-goranska               36               000-499 500-999
Istarska
__________________________________________________________________________________
Šibenska
Zadarsko-kninska                37               000-499 500-999
Ličko-senjska
__________________________________________________________________________________
Splitsko-dalmatinska              38               000-499 500-999
Dubrovačko-neretvanska
__________________________________________________________________________________
Rezerva                 39               000-499 500-999
__________________________________________________________________________________