Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 72 28.07.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

1495 Na temelju članka 30. stavka. 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. srpnja 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993.

1. Na temelju članka 1. stavka 2. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Naroane novine", broj 35/93) mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1992. i koje su od 1. sijećnja 1993. povećane za 20,2% i mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili 1 sijećnja 1993. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. sijećnja 1993. za 1232%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/93) i koje su povećane od 1. veljače za 26,1% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993. ("Narodne novine", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1993. ("Narodne novine", broj 54/93), od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. ("Narodne novine", broj 67/93) povećavaju se od 1. lipnja 1993. za 37,8%.

2. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. lipnja 1993. ili poslije toga dana i koje nisu povećane za 123,2 % za 26,1 %, za 22,7 %, za 44,3 % i za 27,8%., povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 777,607%.

3. Kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. lipnja 1993, a kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

4. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993.

Klasa: 142-13/93-01/2921

Urbroj : 342-99-01 /93-1

Zagreb. 20. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.