Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 71 23.07.1993 Pravilnik o obliku i sadržaju Mjesečnog izvještaja o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 5. stavak 7. Zakona o posebnom porezu na kavu ("Narodne novine", br. 66/93.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obliku i sadržaju Mjesečnog izvještaja o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se određuje oblik i sadržaj Mjesečnog izvještaja o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha.

Članak 2.

Mjesečni izvještaj iz članka 1. ovog Pravilnika, porezni obveznici posebnog poreza na kavu, podnose na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Mjesečni izvještaj iz članka 1. ovog Pravilnika sastavlja se na temelju podataka iz evidencije koju su obvezni voditi porezni obveznici, posebnog poreza na kavu na temelju članka 5. stavci od (1) do (5) Zakona o posebnom porezu na kavu.

Članak 4.

Mjesečni izvještaj o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha, popunjava se na ovaj način:

- u redak 1. upisuje se stanje zaliha kave iz prethodnog izvještaja, izraženo u kilogramima (nepržena kava, pržena kava, kavine ljuske i opne i zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave),

- u redak 2. upisuju se uvezene količine kave tijekom mjeseca u kilogramima, po vrstama: nepržena kava, pržena kava, kavine ljuske i opne i zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave,

- u redak 3. upisuje se iznos posebnog poreza na kavu po kilogramu nepržene kave, pržene kave, kavine ljuske i opne i zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave,

- u redak 4. upisuje se iznos plaćenog posebnog poreza na kavu tijekom mjeseca za koji se podnosi izvještaj po vrstama kave (nepržena kava, pržena kava, kavine ljuske i opne i zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave),

- u redak 5. upisuje se stanje zaliha kave (nepržene, pržene, kavine ljuske i opne i zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preprati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/93-01/676

Urbroj: 513-07/93-01

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.