Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 20.07.1993 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93) ministar financija izdaje

NAREDBU

o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1. U Naredbi o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima ("Narodne novine", broj 73A/91, 9/92, 45/92, 57/92, 70/92, 91/92 i 25/93) u točki 1. iza računa pod 10) briše se točka i dodaje tekst:

11) 30100-840-000-20257 poseban porez na kavu.

2. U točki 3. iza računa pod 4) briše se točka i dodaje tekst:

5) 30100-840-000-31616 upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva.

3. U točki 6. tekst za račun pod 16) mijenja se i glasi:

"naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske". Iza računa pod 19) briše se točka i dodaje tekst:

20) 30100-840-000-621360 prihodi od kamata na sredstva državnog proračuna i sredstva korisnika državnog proračuna u depozitu banaka.

4. U točki 33. iza računa pod 4) briše se točka i dodaje tekst:

5) 842-4697 naknada za vodoprivredu od poljoprivrednika.

5. Popis općina tiskan uz Naredbu zamjenjuje se novim.

6. Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/93-01/05

Urbroj: 513-07/93-2

Zagreb, 15. srpnja 1993.

Ministar financija

prof. dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

POPIS GRADOVA, OPĆINA S OZNAKAMA I BROJEM NADLEŽNIH JEDINICA ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Jedinica    Šifra grada, općine   Naziv grada, općine
ZAP

I. ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
30100      151       BRDOVEC
30100      020       DUGO SELO
30100      152       RUGVICA
30100      153       BRCKOVLJANI
30100      154       HRUŠEVEC KUPLJENSKI
30100      155       PUŠĆA
30100      073       SAMOBOR
30100      156       SVETA NEDJELJA
30100      109       SV. IVAN ZELINA
30100      033       JASTREBARSKO
30100      157       KLINČA SELA
30100      158       PISAROVINA
30100      159       ŽUMBERAK
30100      160       SOŠICE
31230      094       VRBOVEC
31230      161       PRESEKA
31230      162       RAKOVICA
31230      163       GRADEC
31230      164       DUBRAVA
31230      165       FARKAŠEVAC
35210      166       JAKOVLJE

II. ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
35230      040       KRAPINA
35200      167       BEDEKOVČINA
35220      168       BUDINŠĆINA
35250      169       DESINIĆ
35210      014       DONJA STUBICA
35230      170       ĐURMANEC
35210      171       GORNJA STUBICA
35250      172       HUM NA SUTLI
35220      173       HRAŠČINA
35240      035       KLANJEC
35240      174       KRALJEVEC NA SUTLI
35240      175       TUHELJ
35240      176       ZAGORSKA SELA
35220      177       KONJŠĆINA
35200      178       KRAPINSKE TOPLICE
35220      179       LOBOR
35220      180       MAČE
35210      181       MARIJA BISTRICA
35220      182       MIHOVLJAN
35210      183       OROSLAVJE
35230      184       PETROVSKO
35250      123       PREGRADA
35230      185       RADOBOJ
35210      186       STUBIČKE TOPLICE
35200      187       SV. KRIŽ ZAČRETJE
35200      188       VELIKO TRGOVIŠĆE
35200      097       ZABOK
35220      189       ZLATAR
35220      110       ZLATAR-BISTRICA

III. ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
34100      076       SISAK
32700      043       KUTINA
32720      190       LIPOVLJANI
34100      191       LEKENIK
34100      192       MARTINSKA VES
32720      054       NOVSKA
32720      193       JASENOVAC
34150      194       JABUKOVAC
34150      066       PETRINJA
32700      195       POPOVAČA
32700      196       VELIKA LUDINA
34100      197       SUNJA
32710      032       IVANIĆ-GRAD
32710      198       KLOŠTAR IVANIĆ
32710      199       KRIŽ

KOTAR GLINA
34120      025       GLINA
34120      200       GORNJI KLASNIĆ
32140      091       VOJNIĆ
32130      201       LASINJA
32130      092       VRGINMOST
32130      202       TOPUSKO
34130      203       MEČENČANI
34130      204       DONJI KUKURUZARI
34130      039       HRVATSKA KOSTAJNICA
34130      205       UTOLICA
34130      206       HRVATSKA DUBICA
34110      207       GVOZDANSKO
34110      021       DVOR
34110      208       DIVUŠA

IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA
32100      034       KARLOVAC
32160      209       BARILOVIĆI
32110      210       CETINGRAD
32100      211       DRAGANIĆI
32160      019       DUGA RESA
32160      212       GENERALSKI STOL
32100      213       KRNJAK
32160      214       NETRETIĆ
32160      215       BOSILJEVO
33891      056       OGULIN
33891      216       JOSIPDOL
33891      217       PLAŠKI
33891      218       SABORSKO
32150      062       OZALJ
32110      219       RAKOVICA
32100      220       SKAKAVAC
32150      221       ŽAKANJ
32110      079       SLUNJ

V. ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
34800      086       VARAŽDIN
34800      222       CESTICA
34800      223       GORNJI KNEGINEC
34800      224       JALŽABET
34800      225       VIDOVEC
34800      226       PETRIJANEC
34800      227       SVETI ILIJA
34800      228       BERETINEC
34800      229       TRNOVEC
                BARTOLOVEČKI
34800      230       VINICA
34800      231       SRAČINEC
34810      232       BEDNJA
34810      233       MARUŠEVEC
34810      031       IVANEC
34810      234       KLENOVNIK
34810      235       DONJA VOĆA
34810      236       LEPOGLAVA
34820      046       LUDBREG
34820      237       DONJI MARTIJANEC
34820      238       SVETI ĐURĐ
34820      239       MALI BUKOVEC
34830      053       NOVI MAROF
34830      240       VARAŽDINSKE TOPLICE
34830      241       HUM BREZNIČKI
34830      242       LJUBEŠĆICA
34830      243       BREZNICA
34830      244       VISOKO

VI. ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
32300      037       KOPRIVNICA
32300      245       KOPRIVNIČKI IVANEC
32300      246       PETERANEC
32300      247       DRNJE
32300      248       GOLA
32300      249       LEGRAD
32300      250       ĐELEKOVEC
32300      251       NOVIGRAD PODRAVSKI
32300      252       HLEBINE
32300      253       RASINJA
32300      254       SOKOLOVAC
32300      150       KOPRIVNIČKI BREGI
31210      023       ĐURĐEVAC
31240      255       SVETI PETAR OREHOVEC
31210      256       KLOŠTAR PODRAVSKI
31240      041       KRIŽEVCI
31240      257       SVETI IVAN ŽABNO
31210      258       MOLVE
31210      259       FERDINANDOVAC
31210      260       VIRJE

VII. ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
31200      004       BJELOVAR
31200      261       KAPELA
31200      262       VELIKO TROJSTVO
31200      263       NOVA RAČA
31200      264       VELIKA PISANICA
31270      012       DARUVAR
31270      265       KONČANICA
31270      266       DEŽANOVAC
31270      267       SIRAČ
31270      268       ĐULOVAC
32740      011       ČAZMA
32740      269       IVANSKA
32740      270       ŠTEFANJE
31280      028       GRUBIŠNO POLJE
31280      271       VELIKI GRĐEVAC
31220      024       GAREŠNICA
31220      272       BEREK
31220      273       HERCEGOVAC
31200      274       ROVIŠĆE

VIII. ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
33800      071       RIJEKA
33800      275       BAKAR
33871      048       CRES
33860      008       CRIKVENICA
33890      009       ČABAR
33800      276       ČAVLE
33850      013       DELNICE
33850      277       LOKVE
33800      278       JELENJE
33800      279       KASTAV
33800      280       KLANA
33800      281       VIŠKOVO
33800      282       KRALJEVICA
33810      042       KRK
33810      283       PUNAT
33810      284       BAŠKA
33810      285       DOBRINJ
33810      286       MALINSKA
33810      287       OMIŠALJ
33810      288       VRBNIK
33850      289       FUŽINE
33880      290       LOVRAN
33880      291       MOŠĆENIČKA DRAGA
33870      292       MALI LOŠINJ
33880      293       MATULJI
33860      294       NOVI VINODOLSKI
33860      295       VINODOLSKA
33880      058       OPATIJA
33830      070       RAB
33850      296       SKRAD
33850      297       RAVNA GORA
33850      298       MRKOPALJ
33850      299       BROD MORAVICE
33892      095       VRBOVSKO

IX. ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
31900      026       GOSPIĆ
31930      300       BRINJE
31930      061       OTOČAC
31900      301       KARLOBAG
31900      302       PERUŠIĆ
33840      074       SENJ
31930      303       VRHOVINE
33820      304       NOVALJA
33820      063       PAG

X. ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
31260      089       VIROVITICA
33210      305       ZDENCI
33210      306       CRNAC
33210      307       ČAČINCI
31260      308       LUKAĆ
31260      309       GRADINA
33210      059       ORAHOVICA
33220      067       PODRAVSKA SLATINA
33220      310       ČAĐAVICA
33220      311       NOVA BUKOVICA
33220      312       MIKLEUŠ
33220      313       SOPJE
33220      314       VOĆIN
31260      315       SUHOPOLJE
31260      316       ŠPIŠIĆ BUKOVICA
31210      317       PITOMAČA
XI. ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
34200      077       POŽEGA
34200      318       BRESTOVAC
34200      319       ČAGLIN
34200      320       JAKŠIĆ
34200      321       KAPTOL
34200      322       KUTJEVO
34200      323       PLETERNICA
34200      324       VELIKA
33200      325       FERIČANCI
33200      050       NAŠICE
33200      326       ĐURĐENOVAC
32730      327       LIPIK
32730      064       PAKRAC
33200      328       PODGORAČ
XII. ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
34300      078       SLAVONSKI BROD
34300      329       BEBRINA
34300      330       BRODSKI STUPNIK
34300      331       DONJI ANDRIJEVCI
34300      332       GRUNDINCI
34300      333       GARČIN
34300      334       KLAKAR
34300      335       SIBINJ
34300      336       SLAVONSKI ŠAMAC
34300      337       ORIOVAC
34300      338       VRPOLJE
34300      339       VELIKA KOPANICA
34300      340       PODCRKAVLJE
34300      341       OPRISAVCI
34310      051       NOVA GRADIŠKA
34310      342       CERNIK
34310      343       DAVOR
34310      344       GORNJI BOGIČEVCI
34310      345       VRBJE
34310      346       NOVA KAPELA
34310      347       OKUČANI
34310      348       REŠETARI
34310      349       STARO PETROVO SELO
34310      350       STARA GRADIŠKA
XIII. ŽUPANIJA ZADARSKO-KNINSKA
35300      107       ZADAR
35300      351       BIBINJE
35300      352       SUKOŠAN
35300      353       ZEMUNIK DONJI
35300      354       ŠKABRNJA
35300      355       POLIČNIK
35300      356       POSEDARJE
35300      357       NOVIGRAD
35300      358       STARIGRAD
35300      359       RAŽANAC
35300      360       NIN
35300      361       VIR
35300      362       PREKO
35300      363       KALI
35300      364       SALI
35320      003       BIOGRAD NA MORU
35320      365       PAŠMAN
35320      366       PAKOŠTAN
35320      367       SV. FILIP I JAKOV
KOTAR KNIN
35330      368       JASENICE
35330      369       KRUŠEVO
35330      055       OBROVAC
35330      370       NADVODA
35310      371       SMILČIĆ
35310      372       POLAČA
35310      002       BENKOVAC
35310      373       LISIČIĆ
35310      374       LIŠANE OSTROVIČKE
35310      375       STANKOVCI
34460      376       KISTANJE
34460      377       ERVENIK
34460      036       KNIN
34460      378       ORLIĆ
31920      379       LOVINAC
31920      027       GRAČAC
31910      015       DONJI LAPAC
32120      380       UDBINA
32120      082       TITOVA KORENICA
32120      381       SMOLJANAC
34460      382       KIJEVO
34460      383       CIVLJANE
XIV. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
33600      060       OSIJEK
33640      022       ĐAKOVO
33650      001       BELI MANASTIR
33650      384       ČEMINAC
33650      385       POPOVAC
33650      386       PETLOVAC
33650      387       KNEŽEVI VINOGRADI
33650      388       BILJE
33650      389       DRAŽ
33650      390       DARDA
33630      391       BELIŠĆE
33630      392       BIZOVAC
33600      393       ČEPIN
33600      394       ERNESTINOVO
33640      395       GORJANI
33640      396       PUNITOVCI
33640      397       DRENJE
33200      398       KOŠKA
33630      399       PETRIJEVCI
33640      400       SATNICA ĐAKOVAČKA
33640      401       TRNAVA
33640      402       SEMELJCI
33640      403       STRIZIVOJNA
33640      404       LEVANJSKA VAROŠ
33630      085       VALPOVO
33600      405       VUKA
33640      406       VIŠKOVCI
33230      016       DONJI MIHOLJAC
33230      407       ŠLJIVOŠEVCI
33230      408       MARIJANCI
33230      409       VILJEVO DONJE
33230      410       MOSLAVINA
33600      411       ERDUT
33600      412       ANTUNOVAC TENJSKI
XV. ŽUPANIJA ŠIBENSKA
34600      081       ŠIBENIK
34600      413       PRIMOŠTEN
34600      414       SKRADIN
34600      415       TISNO
34600      416       VODICE
34610      417       OKLAJ
34610      017       DRNIŠ
34610      418       RUŽIĆ
34610      419       UNEŠIĆ
XVI. ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
34900      088       VINKOVCI
35100      096       VUKOVAR
34910      420       BOŠNJACI
35100      421       BOROVO
34910      422       CERNA
34910      423       GRADIŠTE
34910      424       GUNJA
34910      425       DRENOVCI
35110      426       ILOK
34900      427       IVANKOVO
34910      428       JARMINA
35100      429       LOVAS
35100      430       TOVARNIK
34900      431       NUŠTAR
34900      432       NIJEMCI
34900      433       OTOK
35100      434       BOGDANOVCI
35100      435       TOMPOJEVCI
34900      436       STARI JANKOVCI
34900      437       STARI MIKANOVCI
34900      438       TORDINCl
35100      439       TRPINJA
34910      440       VRBANJA
34910      111       ŽUPANJA
34910      441       ANDRIJAŠEVCI
34910      442       BABINA GREDA
XVII. ŽUPANIJASPLITSKO-DALMATINSKA
34400      126       SPLIT
34400      443       PODSTRANA
34491      444       BOL
34491      445       PUČIŠĆA
34491      446       POSTIRA
34491      447       SELCA
34400      448       DONJI MUĆ
34401      449       DUGI RAT
34407      450       ŠOLTA
34430      451       HRVACE
34410      029       HVAR
34450      030       IMOTSKI
34450      452       PODBALJE
34450      453       CISTA PROVO
34450      454       LOVREČ
34450      455       DONJI PROLOŽAC
34450      456       ZMIJAVCI - RUNOVIĆ
34410      457       JELSA
34410      458       SUĆURAJ
34400      124       KAŠTELA
34400      459       KAŠTELSKA ZAGORA
34440      047       MAKARSKA
34440      460       PODGORA
34480      461       GRADAC
34440      462       DONJA BRELA
34440      463       BAŠKA VODA
34402      464       MARINA
34401      057       OMIŠ
34430      465       OTOK
34430      075       SINJ
34430      466       DICMO
34400      125       SOLIN
34400      467       KLIS
34491      468       SUPETAR
34491      469       MILNA
34410      470       STARIGRAD
34401      471       ŠESTANOVAC
34402      083       TROGIR
34402      472       SEGET
34430      473       TRILJ
34430      474       VRLIKA
34420      090       VIS
34420      475       KOMlŽA
34490      093       VRGORAC
34491      476       NEREŽIŠĆA
34450      477       ZAGVOZD

XVIII. ŽUPANIJA ISTARSKA
33720      065       PAZIN
33740      478       BALE
33700      479       BARBAN
33770      480       BRTONIGLA
33770      006       BUJE
33710      007       BUZET
33720      481       CEROVLJE
33720      482       GRAČIŠĆE
33770      483       GROŽNJAN
33740      484       KANFANAR
33750      485       KRŠAN
33750      044       LABIN
33750      486       RAŠA
33710      487       LANIŠĆE
33700      488       LIŽNJAN
33720      489       LUPOGLAV
33730      490       SV. LOVREĆ
33700      491       MARČANA
33700      492       MEDULIN
33720      493       MOTOVUN
33750      494       SV. NEDILJA
33760      495       NOVIGRAD
33770      496       OPRTALJ
33750      497       PIČAN
33730      068       POREČ
33700      069       PULA
33740      072       ROVINJ
33720      498       SV. PETAR U ŠUMI
33700      499       SV. VINČENAT
33720      500       TINJAN
33760      501       UMAG
33730      502       VIŠNJAN
33730      503       VIŽINADA
33700      504       VODNJAN
33730      505       VRSAR
33740      506       ŽMINJ
XIX. ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
31700      018       DUBROVNIK
31700      507       KONAVLE
31700      508       STON
31710      509       OREBIĆ
31700      510       MLJET
31710      038       KORČULA
31701      511       BLATO
34470      049       METKOVIĆ
34470      512       OPUZEN
34470      513       KULA NORINSKA
34480      112       PLOČE
34470      514       POJEZERJE
34470      515       SLIVNO
34470      516       ZAŽABLJE
31701      517       VELA LUKA
31710      518       SMOKVICA
31710      045       LASTOVO
XX. ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
31400      010       ČAKOVEC
31400      519       BELICA
31400      520       DONJA DUBRAVA
31400      521       DONJI KRALJEVEC
31400      522       GORIČAN
31400      523       MALA SUBOTICA
31400      524       MURSKO SREDIŠĆE
31400      525       NEDELIŠĆE
31400      526       PODTUREN
31400      527       PRELOG
31400      528       SVETI JURAJ NA BREGU
31400      529       SVETI MARTIN NA MURI
31400      530       SELNICA
31400      531       ŠTRIGOVA
31400      532       DOMAŠINEC
31400      533       KOTORIBA
31400      534       DONJI VIDOVEC
31400      535       VRATIŠINEC
        GRAD ZAGREB
30100      114       GRAD ZAGREB