Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 70 20.07.1993 Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91, 73/91, 19/92. i 33/92.), ministar unutarnjih poslova, donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

I.

Za zahtjeve i izdana odobrenja navedena u ovom rješenju stranka plaća naknadu u slijedećem iznosu:

1. Za zahtjev za izdavanje stalnog-privremenog odobrenja za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 500 HRD

2. Za zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 500 HRD

3. Za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 1.500 HRD

4. Za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 1.500 HRD

5. Za privremeno odobrenje (skupno) za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 1.500 HRD

6. Za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 2.000 HRD

7. Za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 1.500 HRD

8. Za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog -športskog oružja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 2.500 HRD

9. Potvrda o privremenom oduzimanju oružja i streljiva 1.700 HRD

II.

Sredstva od naknade za zahtjeve i izdana odobrenja iz točke I. ovog rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca tih zahtjeva i odobrenja te podmirenja ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice ("Narodne novine", broj 23/93).

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 19. srpnja 1993. godine.

Broj: 511-01-76-20978/93.

Zagreb, 8. srpnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.