Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 70 20.07.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-92/1993. od 15. lipnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o ustavnoj tužbi Ž. Z. iz Z. na sjednici održanoj dana 15. lipnja 1993. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Ž. Z. je podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu povodom rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-49/1993 od 12. veljače 1993. godine uz navod da se "utužuje predmetno rješenje kao formalno-pravno protuzakonito".

Tužba nije dopuštena.

Uvidom u predmet koji je vođen pod brojem U-VII-49/1993 utvrđeno je da je tužitelj izjavio žalbu protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske Klasa 013-01/92-01/08. Urbr: 56605/93-287-Ps-14 od 9. veljače 1993. godine. Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem broj U-VII-49/1993 od 12. veljače 1993. godine odbio je žalbu kao neosnovanu. Na temelju odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) ustavnu tužbu može podnijeti svatko tko smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo. Ustavna je tužba, dakle, dopuštena u slučajevima kada je djelovanjem državne vlasti došlo do povrede ustavnog prava.

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske donijeto u povodu žalbe protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske na temelju odredbe članka 57. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 1/93) nije, međutim, odluka koju ima u vidu navedena odredba Ustavnog zakona. Kada u postupku zaštite izbornog prava Ustavni sud Republike Hrvatske rješava o žalbi izjavljenoj protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske ustavna tužba nije dopuštena.

Na temelju izloženog valjalo je riješiti kao u izreci.

Objavljivanje ovog rješenja u službenom glasilu Republike Hrvatske zasniva se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-92/1993

Zagreb, 15. lipnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: