Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 70 20.07.1993 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-316/1992. od 7. srpnja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi Š. J. iz Z., na sjednici održanoj 7. srpnja 1993. godine. donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Š. J., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u kojoj navodi da su pravomoćnim rješenjem Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske br. MS-240-2325 od 23. 9. 1991., odnosno presudom Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us-315/92 od 2. 7. 1992. povrijeđena njegova ustavna prava. On, naime, smatra da je visina mirovine određena po službenoj dužnosti 1991. godine niža od one koja mu je određena ranije, 1985. godine. Prema njegovu mišljenju pri donošenju akata, kojima je odlučivano o njegovoj mirovini, trebao je biti primijenjen članak 53. stavak 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. koji je preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih propisa iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja kao republički propis ("Narodne novine", broj 53/91), a osporeni akti se temelje na stavku 4. istog članka.

Kako smatra da je povrijeđeno njegovo stečeno pravo i da je na njegovu štetu povrijeđena odredba članka 19. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, predlaže se da presuda Upravnog suda Republike Hrvatske ukine. Tijekom postupka je utvrđeno da je rješenje Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Područna služba Zagreb, br. Ms-240-2325 od 23. 9. 1991. godine potvrđeno rješenjem Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske Klasa: 140-02/91-01/309517, Ur.broj: UP-II-341-99-03/1-1747 od 13. 12. 1991. godine. Tužba protiv ovog rješenja odbijena je presudom Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us-315/92 od 2. 7. 1992. Presuda Upravnog suda dostavljena je Š. J. 9. 10. 1992. godine, a 28. 10. 1992. godine podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu. Ustavna je tužba prema tome podnesena u roku - pravodobna je, a i dopuštena je, jer je iscrpljen dopušten pravni put, čime je udovoljeno zakonskim pretpostavkama iz članka 28. i 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Ustavna tužba Š. J. nije osnovana.

Odredba članka 19. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske jamči da pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. U odnosu na akte sudova, isto jamstvo sadrži članak 115. stavak 3. Ustava. Iz ovih odredbi nedvojbeno proizlazi da osporeno rješenje i presuda moraju biti utemeljeni na Zakonu, kao što to u ovom slučaju i jesu. Razlozi zbog kojih je primijenjen članak 53. stavak 4. spomenutog Zakona, a ne neka druga odredba navedeni su u svakom od osporenih akata.

Ustavni sud Republike Hrvatske je, nakon završenog postupka ocijenio da su Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Upravni sud Republike Hrvatske, donoseći osporene akte odlučivali na temelju zakona, te da nisu povrijedili Ustav Republike Hrvatske na štetu podnosioca ustavne tužbe.

Odredba stavka 2. izreke ove odluke, temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-316/1992.

Zagreb, 7. srpnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.