Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 70 20.07.1993. Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja siječanj - ožujak 1993. i ožujak svibanj 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec svibanj 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodnenovine", br. 47/92). Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenjaodredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radnikuu gospodarstvu Hrvatske za razdoblja siječanj - ožujak 1993. i ožujak -svibanj 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvuHrvatske za mjesec svibanj 1993.

1. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1993. iznosi 124.702 HRD. Podatakiz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdatakaprema čl. 40. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

2. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje ožujak - svibanj 1993. iznosi 220.456 HRD. Podatakiz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdatakaprema čl. 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

3. Prosječna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatskeza mjesec svibanj 1993. iznosi 280.938 HRD. Podatak iz stavka 1. ove točkekoristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku 41.Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj: 05-1072/93.

Zagreb, 19. srpnja 1993.

Za Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenja odredbiOpćeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">