Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 20.07.1993 Ispravak Uredbe o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Uredbi o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine, objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 58 od 18. lipnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Uredbe o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

U članku 2. stavku 1., umjesto riječi: "na poseban način", trebaju stajati riječi: "na poseban račun".

Klasa: 371-04/92-01/04

Urbroj: 5030112-93-4

Zagreb, 12. srpnja 1993.

Tajnik

Davorin Mlakar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.