Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 07.07.1993 Odluka o suglasnosti na cijene prirodnoga plina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 29/92, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o suglasnosti na cijene prirodnoga plina

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s prodajnim cijenama prirodnoga plina i to:

- za distributivna poduzeća 353 HRD/m3

- za direktne industrijske potrošače 347 HRD/m3

- za Hrvatsku elektroprivredu 347 HRD/m3

- za proizvodnju umjetnih gnojiva 281 HRD/m3

Cijene iz točke I. odnose se na plin toplinske vrijednosti 33.338,35 kJ FCO mjernoredukciona stanica INA-industrija nafte na kojoj kupac preuzima prirodni plin.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 10. srpnja 1993. godine.

Klasa: 310-05/93-01/02

Urbroj: 5030105-93-13

Zagreb, 6. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: