Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 07.07.1993 Odluka o najvišem iznosu telefonske pretplate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85, 53/90 i 26/93) i članka 13. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 29/92, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o najvišem iznosu telefonske pretplate

I.

Telefonska pretplata određuje se u iznosu od 2.400 HRD mjesečno i uključuje 60 telefonskih impulsa, uz ostale uvjete prodaje i trajanje impulsnog intervala prema važećem tarifnom sustavu.

II.

Pretplatom iz točke I. ove Odluke smatra se pretplata u mjesnoj telefonskoj mreži s automatskom centralom za prvu kategoriju pretplatnika, odnosno za telefone u stanovima, osim onih u kojima se obavlja poslovna ili gospodarska djelatnost (st. 3.13.8.1. tarife, iz Cjenika poštanskih i telekomunikacijskih usluga u unutarnjem prometu).

III.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-03/93-01/03

Urbroj: 5030105-93-8

Zagreb, 6. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.