Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Odluka o prenošenju željezničkih tračničkih vozila u vlasništvo Javnog poduzeća HŽ - Hrvatske željeznice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 4. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 40/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o prenošenju željezničkih tračničkih vozila u vlasništvo Javnog poduzeća "HŽ - Hrvatske željeznice"

I.

Željeznička tračnička vozila (putnički i teretni vagoni, lokomotive i dizel-motorna vozila) koja su temeljem članka 4. stavak 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/91) postale vlasništvo Republike Hrvatske i prenesena Direkciji za državne robne rezerve, prenose se u vlasništvo Javnog poduzeća "HŽ - Hrvatske željeznice".

II.

Javno poduzeće "HŽ - Hrvatske željeznice" može željeznička tračnička vozila iz točke I. ove Odluke razmijeniti za željeznička vozila Javnog poduzeća "HŽ - Hrvatske željeznice" koja su ostala zatečena na prugama bivše republike Srbije i Crne Gora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/93-01/02

Urbroj. 5030114-93-6

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.