Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Odluka o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", broj 77/92 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga

I.

Magistralne željezničke pruge na teritoriju Republike Hrvatske, ovisno o njihovoj namjeni, opsegu prometa, gospodarskoj važnosti i značaju koji imaju u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu, razvrstavaju se ovom Odlukom na magistralne glavne (MG) i magistralne pomoćne (MP) željezničke pruge.

II.

Magistralne glavne željezničke pruge jesu:

Oznaka i                                        Građevinska
broj pruge   Naziv željezničke pruge                     duljina
                                            pruge (km)
1            2                                    3
MG 1      - Botovo drž. granica - Koprivnica - Dugo Selo - Zagreb
        Glavni kolodvor - Karlovac - Rijeka                   329,238

MG 1.1 - Sesvete (MG 1) - Velika Gorica (MG 2)             17,403

MG 1.2 - Čulinec odvojnica (MG 1) - Zagreb Resnik (MG 1.1)       2,071

MG 1.3 - Zagreb Zapadni kolodvor (MG 2) - Trešnjevka odvojnica
(MG 1)                                     1,357

MG 1.4 - Zagreb Klara (MG 2) - Delta odvojnica (MG 1)         2,514

MG 2      - Savski Marof drž. granica - Zagreb Glavni kolodvor - Sisak -
        Novska - Vinkovci - Tovarnik drž. granica                328,599

MG 2.1 - Dugo Selo (MG 1) - Novska (MG 2)               83,405

MG 2.2 - Vinkovci (MG 2) - Vinkovci Teretni kolodvor Park A/B -
        Jarmina odvojnica (MG 2)                        5,237

MG 2.3 - Vinkovci (MG 2) - Vinkovci Teretni kolodvor Park D/C -
        Jarmina odvojnica (MG 2)                        5,043

MG 3      - Kotoriba drž. granica - Čakovec drž. granica         42,389

MG 4      - Šapjane drž. granica - Rijeka                 30,896


III.
Magistralne pomoćne željezničke pruge jesu:
    
Oznaka i                                        Građevinska
broj pruge   Naziv željezničke pruge                     duljina
                                            pruge (km)
1            2                                    3
MP 11      - Oštarije (MG 1) - Knin - Split                    322,626

MP 11.1 - Knin (MP 11) - Zadar                     95,390

MP 11.2 - Perković (MP 11) - Šibenik                      22,502

MP 11.3 - Ogulin (MG 1) - Krpelj odvojnica (MP 11)               6,118

MP 12      - Sunja (MG 2) Volinja drž. granica te dijelovi pruge Bihać -
        Knin (MP 11) na teritoriju Republike Hrvatske          79,563

MP 12.1 - Krivaja odvojnica (MG 2) - Gaj odvojnica (MP 12)           1,111

MP 13  - Beli Manastir drž. granica - Osijek - Đakovo - Strizivojna -
        Vrpolje (MG 2) - Slavonski Šamac drž. granica te Metković
        drž. granica - Ploče                          125,729

MP 14      - Vinkovci (MG 2) - Erdut drž. granica             40,913

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/93-01/03

Urbroj: 5030105-93-2

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: