Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca plinovoda DN 300 Našice - Slavonski Brod
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82 - pročišćeni tekst, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Industrije nafte s. p. o. Naftaplin, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca plinovoda DN 300 Našice - Slavonski Brod

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja magistralnog plinovoda DN 300, Našice - Slavonski Brod, k. o. Zoljan, Londžica, Šibokovac, Jurkovac, Sapna, Čaglin, Migalovci i Ruševo, Slatnik, Glogovica, Podcrkavlje, Graberje, Tomica, Podvinje i Slavonski Brod.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u uvjerenjima o uvjetima uređenja prostora nadležnih općinskih sekretarijata općina Našice, Požega i Slavonski Brod, klasa: 350-05/92-01/185, ur. broj: 2177-04-13-93-2 od 11. prosinca 1992. godine, klasa: 350-05/92-01/47, ur. broj: 2177-06-03-92-3 od 13. travnja 1993. godine, klasa: 350-05/92-01/378, ur. broj: 2178-14-02-92-2 od 10. prosinca 1992. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01/21

Urbroj: 5030109-93-1

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.