Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", broj 77/92 i 26/93) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza donosi

ODLUKU

o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda

I.

Osim magistralnih željezničkih pruga, ostale željezničke pruge na teritoriju Republike Hrvatske, razvrstavaju se ovom Odlukom na pruge I. i II. reda ovisno o njihovoj namjeni, opsegu prometa, gospodarskoj važnosti i značaju koji imaju u unutarnjem željezničkom prometu.

II.

Željezničke pruge I. reda jesu:

Oznaka i                                        Građevinska
broj pruge   Naziv željezničke pruge                     duljina
                                            pruge (km)
1            2                                    3

I 100      - Varaždin - Koprivnica - Osijek - Dalj (MP 14)         249,862

I 101      - Zaprešić (MG 2) - Varaždin - Čakovec (MG 3)          100,701

I 102      - Buzet drž. granica - Pula                       91,145

I 103      - Zagreb Borongaj (MG 1) - Zagreb Istočni Kolodvor       3,760

I 104      - Zagreb Klara (MG 2) - Zagreb Ranžirni Kolodvor - Sava
        odvojnica (MG 1.1) - sjeverni kolosijek             6,677
        - Zagreb Klara (MG 2) - Zagreb Ranžirni Kolodvor - Sava
        odvojnica (MG 1.1) - južni kolosijek                  5,857

I 105      - Zagreb Klara (MG 2) - Zagreb Ranžirni Kolodvor ("karlovačka") 1,056

I 106      - Zagreb Klara (MG 2) - Zagreb Ranžirni Kolodvor ("sisačka")  1,071

I 107      - Zagreb Ranžirni Kolodvor - Mićevac odvojnica (MG 1.1)     1,316

I 108      - Zagreb Ranžirni Kolodvor "otpremna skupina" - Zagreb
        Ranžirni Kolodvor "prijemna skupina" (IV. obilazni kolosijek)  2,719

I 109      - Vinkovci (MG 2) - Osijek                       33,937

I 110      - Vinkovci - Drenovci drž. granica                   50,939

I 111      - Mirkovci (MG 2) - Vrapčana (I 110)              4,928

I 112      - Slavonski Brod (MG 2) - drž. granica             1,478

I 113      - Škrljevo (MG 1) - Bakar                        12,554

I 114      - Sušak - Pećine (MG 1) - Rijeka Brajdica - Rijeka (MG 1)        5,838

I 115      - Ražine (MP 11.2) - Šibenik Luka                    3,714


III.
Željezničke pruge II. reda jesu:

Oznaka i                                        Građevinska
broj pruge   Naziv željezničke pruge                     duljina
                                            pruge (km)
1            2                                    3
II 200     - Čakovec (MG 3) - Mursko Središće drž. granica         17,942

II 201     - Varaždin (I 101) - Golubovec                 34,582

II 202     - Savski Marof (MG 2) - Kumrovec drž. granica          38,522

II 203     - Zabok (I 101) - Đurmanec drž. granica             21,177

II 204     - Hum - Lug odvojnica (I 101) - Gornja Stubica         10,823

II 205     - Križevci (MG 1) - Bjelovar                      34,120

II 206     - Banova Jaruga (MG 2.2) - Pčelić odvojnica (I 100)           95,749

Il 207     - Nova Kapela - Batrina (MG 2) - Našice (I 100)         60,493

II 208     - Pleternica (II 207) - Velika                     24,955

II 209     - Bizovac (I 100) - Belišće                       12,940

II 210     - Borovo (MP 14) - Vukovar - Stari Vukovar           9,333

II 211     - Vinkovci (MG 2) - Županja                       28,061

II 212     - Sisak Caprag (MG 2) - Karlovac (MG 1)             101,769

II 213     - Karlovac (MG 1) - Kamanje drž. granica                28,889

II 214     - Lupoglav (I 102) - Raša                        52,997

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/46

Urbroj: 530-01-93-1

Zagreb, 5. srpnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.