Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-357/1992. od 9. lipnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučujući o ustavnoj tužbi R., Ž. i J. P., svi iz P., R., je na sjednici održanoj 9. lipnja 1993. godine donio ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

R., Ž. i J. P. iz P., R. podnijeli su ovom Sudu ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava vlasništva, povrijeđenog rješenjima Općinskog suda u R. broj P-138/87 od 13. srpnja 1992. godine i Okružnog suda u R. broj Gž 2283/92 od 18. studenog 1992. godine, donesenim u postupku ponavljanja postupka.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991), odredbama članaka 28. i 29. propisuje da ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske može podnijeti svatko, tko smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela, koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna se tužba može podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen, a podnosi se u roku od mjesec dana.

Tijekom postupka je utvrđeno da tužitelji nisu izjavili reviziju, iako je bila dopuštena, što znači da nisu iscrpili dopušteni pravni put, i time ispunili zakonsku pretpostavku za podnošenje ustavne tužbe.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Odredba članka 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991.)

Broj: U-III-357/1992.

Zagreb, 9. lipnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.