Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Podatke o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. srpnja 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine za pojedini stan ("Narodne novine" br. 20/87, 49/90 i 88/92) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša objavljuje

PODATKE

o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. srpnja 1993. godine

1. Prosječni troškovi građenja kvadratnog metra stana (T) na dan 1. srpnja 1993. godine iznose 1.500.000 HRD po metru kvadratnom stana.

2. Postotak od kvalitete i vrijednosti stana (p) ne može biti niži od 0,03 posto od 1. srpnja 1993. godine. Podaci iz prve i druge točke koriste se kao element utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana kod određivanja visine stanarine za pojedini stan.

Klasa: 370-01/92-01/23

Urbroj: 531-01-93-7

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomčić, dipl. inž. grad., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.