Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Uredba o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91,18/92, 25/93 i 57/93) u Tarifi poreza na promet u glavi II. Porez na promet usluga, Tarifni broj 5. mijenja se i glasi: "Tar. broj 5. Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga plaća se po stopi od 10%. Iznimno, porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga i to samo za usluge noćenja, pansiona, polupansiona, usluge prijevoza te usluge marina koje se pružaju stranim osobama i naplaćuju u efektivnom stranom novcu u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, plaća se po stopi od 5%. Napomena: Porez po ovom tarifnom broju ne plaća se na ugostiteljske usluge prehrane i smještaja prognanika i izbjeglica."

Članak 2

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-19/93-01/03

Urbroj : 5030112-93-58

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.