Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavak 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92 i 61/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

I.

U Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini ("Narodne novine", br. 87/92 i 50/93), u točki I. u stavku 2. riječi "u visini 40% od prodajne cijene" brišu se i zamjenjuju sljedećim riječima "od prodajne cijene za sljedeće robe:

a) 30% - cigarete

b) 20%- pića (alkoholna, bezalkoholna)

- kozmetički i parfumerijski proizvodi

- sitni proizvodi (satovi, upaljači)

- odjevni predmeti, tekstil

- bižuterija

- tehnička roba

- pribor za plažu i sl.

c)10% - artikli za snabdijevanje nautičara

- oprema za motorne jahte i jedrilice

- konopi

- motorna ulja i drugi preparati za održavanje brodova

- rezervni dijelovi (Volvo, Mercury...)

- nautička odijela i obuća

- pribor za ribolov i podvodne aktivnosti

- brodski instrumenti

- sitna tehnika (12 V i baterije)

- foto oprema i filmovi

- nautičke karte i vodiči

- vanbrodski i ugradbeni motori.

Potanje upute za obračun i potrebnu dokumentaciju, kao i način kontrole propisuje direktor Carinske uprave Republike Hrvatske."

II. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/12

Urbroj : 5030112-93- 12

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.