Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 4. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 26/93 i 60/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

I.

U Odluci o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom ("Narodne novine", broj 67/91 i 41/92), u točki II., podtočka 2 mijenja se i glasi :

"2. roba i druge stvari koje su osobe iz točke I. ove Odluke stekle poslije 7. listopada 1991. godine na području drugih republika u sklopu bivše SFRJ, na temelju:

- prodaje ili drugog pravnog posla s pokretnim ili nepokretnim stvarima koje su u tim republikama bile u njihovom vlasništvu ili posjedu do 7. listopada 1991. godine, ili

- prihoda ostvarenih u tim republikama poslije 7. listopada 1991. godine, a prije doseljenja u Hrvatsku."

II.

U točki IV. riječi "30. lipnja 1993." zamjenjuju se riječima "30. lipnja 1994.".

III.

Ova Odluka stupa na snagu slijedeći dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 413-04/93-01 /09

Urbroj : 5030105-93-2

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.