Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi

I.

U Odluci o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi ("Narodne novine", broj 9/93) u točki III. stavku 1. podtočki 1. alineji prvoj, riječi "38 HRD" zamjenjuju se riječima "120 HRD", u alineji drugoj, riječi "28 HRD" zamjenjuju se riječima: "100 HRD".

II.

U točki IV. u stavku 1. alineji prvoj, riječi "950 HRD/1.000 litara" zamjenjuju se riječima:

"3.335 HRD/1.000 litara", u alineji drugoj, riječi "190 HRD/1.000 litara" zamjenjuju se riječima:

"667 HRD/1.000 litara", u alineji trećoj, riječi "950 HRD/1.000 litara" zamjenjuju se riječima:

"3.335 HRD/ 1.000 litara".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 320-01 /93-01 /04

Urbroj : 5030105-93-2

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.