Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ograničenju uvoza određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91 i 26/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o ograničenju uvoza određenih proizvoda

I.

U Odluci o ograničenju uvoza određenih proizvoda ("Narodne novine", broj 50/93 i 59/93) u točki I. stavku 1. riječi:

"01.05 0105.1 mase od 185 g" zamjenjuju se riječima "01.05 0105.1 mase do 185 g" a riječi "04.01 0401.20-mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi" zamjenjuju se riječima: "04.01 0401.309 - - - - ostalo (pasterizirano i sterilizirano)".

II.

U točki I. stavku 1. iza tarifnog broja 0207 i tarifne oznake 0207.50 dodaje se novi tarifni broj i tarifne oznake koje glase: "0207.3-perad isječena u komade i otpaci, uključujući jetru, svježi ili rashlađeni".

III.

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:331-03/93-01/08

Urbroj : 5030105-93-6

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v.r.