Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

I.

U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za III. tromjesečje 1993. godine, utvrđuje se kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 218.108.688.000.- hrvatskih dinara.

II.

Kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća:

1) visinu kvote koja je utvrđena za II. tromjesečje 1993. godine u ukupnom iznosu od 158.108.688.000.- hrvatskih dinara ; i

2) povećanje kvota svih banaka za III. tromjesečje 1993 godine u ukupnom iznosu od 60.000.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Iznosi dodatnog povećanja kvote iz točke II. stavak 1. pod 2) ove Odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", broj 62/93. ).

IV.

Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenog u točki II. ove Odluke, a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita ("Narodne novine", broj 62/93.).

Banke su dužne uskladiti korištenje kredita iz točke II. stavka 1. pod 1) ove Odluke, koje su koristile iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine, s ugovorenim rokovima dospijeća.

Banke mogu koristiti kredite za obnovu stanova, stambenih i gospodarskih objekata razrušenih ili oštećenih ratnim razaranjima i na temelju unapređenja stočarstva i povećane proizvodnje stočne hrane, koje su koristile iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine, do 30. rujna 1993. godine.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1993. godine.

O. br. 144/93.

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

KVOTE PO BANKAMA ZA III.TROMJESEČJE 1993.GODINE
                                    - u tisućama hrvatskih dinara

____________________________________________________________________________________
                    KVOTA      DODATNA KVOTA
BANKA              NA DAN
                    30.6.93.    srpanj     kolovoz rujan
                    1        2        3        4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO     SVEUKUPNO
dodatna kvota      KVOTA
(2+3+4)     (1+5)
5            6
___________________________________________________________________________________
1.Bjelovarska banka d.d.Bjelovar    2.527.198    278.167 278.167 278.167
834.501         3.361.699
2.Međimurska banka d.d.Čakovec 1.668.185    492.770 492.770 492.770
1.478.310        3.146.495
3.Dubrovačka banka d.d.Dubrovnik2.675.061    254.521 254.521 254.521
763.563         3.438.624
4.Karlovačka banka d.d.Karlovac 2.261.806    259.034 259.034 259.034
777.102         3.038.908
5.Podravska banka d.d.Koprivnica    1.716.779    211.419 211.419 211.419
634.257         2.351.036
6.Slavonska banka d.d.Osijek      17.192.237   1.587.331    1.587.331    1.587.331
4.761.993        21.954.230
7.Istarska banka d.d. Pula       3.460.693    602.174 602.174 602.174
1.806.522        5.267.215
8.Riječka banka d.d. Rijeka       9.767.981    1.763.665    1.763.665    1.763.665
5.290.995        15.058.976
9.Samoborska banka d.d.Samobor 239.647 78.605     78.605     78.605
235.815         475.462
10.Sisačka banka d.d. Sisak       1.462.889    234.679 234.679 234.679
704.037         2.166.926
11.Požeška banka d.d. Požega  1.257.523    252.499 252.499 252.499
757.497         2.015.020
12.Splitska banka d.d. Split      9.118.368    1.139.785    1.139.785    1.139.785
3.419.355        12.537.723
13.Jadranska banka d.d. Šibenik 1.083.335    149.082 149.082 149.082
447.246         1.530.581
14.Varaždinska banka d.d.Varaždin    2.416.720    476.474 476.474 476.474
1.429.422        3.846.142
15.Cibalae banka d.d. Vinkovci 3.223.599    233.144 233.144 233.144
699.432         3.923.031
16.Vukovarska banka d.d.Vukovar 448.334 1.543      1.543      1.543
4.629          452.963
17.Istarska kreditna banka d.d.Umag909.076       108.606 108.606 108.606
325.818         1.234.894
18.Dalmatinska banka d.d.Zadar 2.454.461    249.695 249.695 249.695
749.085         3.203.546
19.Zagrebačka banka d.d. Zagreb 40.354.358   4.746.392    4.746.392    4.746.392
14.239.176       54.593.534
20.Privredna banka d.d.Zagreb  37.542.838   4.711.421    4.711.421    4.711.421
14.134.263        51.677.101
21.Komercijalna banka d.d.Zagreb    374.779 54.034     54.034     54.034
162.102         536.881
22.Županjska banka d.d.Županja 7.557.886    574.436 574.436 574,436
1.723.308        9.281.194
23.Ilirija banka d.d. Zagreb      56.726     17.713     17.713     17.713
53.139     109.865
24.Croatia banka d.d. Zagreb      2.210.945    443.643 443.643 443.643
1.330.929        3.541.874
25.Trgovačka banka d.d.Zagreb  188.569 44.620     44.620     44.620
133.860         322.429
26.Čakovečka banka d.d.Čakovec 140.981 24.964     24.964     24.964
74.892     215.873
27.Trgovačko-turistička banka d.d.Split279.901 39.877     39.877     39.877
119.631         399.532
28.Partner banka d.d. Zagreb      204.300 35.509     35.509     35.509
106.527         310.827
29.Promdei banka d.d.Zagreb       185.684 14.809     14.809     14.809
44.427     230.111
30.Hrvatska poštanska banka d d.Zagreb426.505  128.601 128.601 128.601
385.803         812.308
31.Pomorska banka d.d.Split       411.529 60.649     60.649     60.649
181.947         593.476
32.Adria banka d.d. Rijeka       509.728 89.783     89.783     89.783
269.349         779.077
33.Hrvatska gospodarska
banka d.d.Zagreb            372.248 103.264 103.264 103.264
309.792     682.040
34.Hypobanka d.o.o. Zagreb       240.570 44.682     44.682     44.682
134.046         374.616
35.Gospodarsko kreditna banka d.d.Zagreb98.123 8.078      8.078      8.078
24.234     122.357
36.Neretvansko gospodarska banka d.d.Ploče233.395 28.022    28.022     28.022
84.066     317.461
37.Alpe Jadran banka d.d.Split 65.847     22.364     22.364     22.364
67.092     132.939
38.Centar banka d.d.Zagreb       21.502     10.249     10.249     10.249
30.747     52.249
39.Slatinska banka d.d.Slatina     748.382 325.366 325.366 325.366
976.098         1.724.480
40.Agroobrtnička banka d.d.Zagreb        0    22.790     22.790     22.790
68.370     68.370
41.Privatna aust.-hrv.banka d.d.Zagreb 0    6.157      6.157      6.157
18.471     18.471
42.Razvojna banka d.d.Split           0    11.706     11.706     11.706
35.118     35.118
43.Kvarner banka d.d.Rijeka           0    36.004     36.004     36.004
108.012         108.012
44.Gradska banka d.d.Osijek           0    21.674     21.674     21.674
65.022     65.022
____________________________________________________________________________________
U K U P N O               156.108.688   20.000.000   20.000.000   20.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.000.000       216.108.688
____________________________________________________________________________________