Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke IV. stavke 3. Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93 i 51/93) Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 25. sjednici, održanoj 28. lipnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

Osiguranici Republičkogfonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: osiguranici),sukladno odredbama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93 i 51/93 - u daljnjem tekstu: Odluka), sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite u visini iznosa propisanih ovom odlukom.

II.

Oblici zdravstvene zaštite i iznosi sudjelovanja, koje su osiguranici obvezni platiti pri njihovom korištenju jesu: 1. Lijek na recept (Točka VI. Odluke), u iznosu od:

- 1.300 HRD u mjesecu srpnju,

- 1.600 HRD u mjesecu kolovozu,

- 2.000 HRD u mjesecu rujnu 1993 godine, po jednom receptu,

2 Kućne posjete (Točka VII. Odluke), u iznosu od:

- 6.500 HRD u mjesecu srpnju,

- 7.900 HRD u mjesecu kolovozu,

- 9.800 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

3. Pregled liječnika specijaliste na osnovi uputnice (Točka VIII. točke 1. Odluke), u iznosu od:

- 4.200 HRD u mjesecu srpnju,

- 5.200 HRD u mjesecu kolovozu,

- 6.600 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

4. Posjet dijagnostičkom laboratoriju (Točka VIII. točka 2. Odluke), u iznosu od:

- 2.100 HRD u mjesecu srpnju

- 2.600 HRD u mjesecu kolovozu

- 3.300 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

5. Dijagnostičko snimanje (Točka VIII. točka 3. Odluke) i to za: a) EKG, rendgen, ultrazvuk i sl., u iznosu od:

- 4.200 HRD u mjesecu srpnju,

- 5.200 HRD u mjesecu kolovozu,

- 6.600 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

b) angiografiju i sl., u iznosu od:

- 21.000 HRD u mjesecu srpnju,

- 26.000 HRD u mjesecu kolovozu,

- 33.000 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

c) kompjutoriziranu tomografiju (CT), u iznosu od:

- 42.000 HRD u mjesecu srpnju,

- 52.000 HRD u mjesecu kolovozu,

- 66.000 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

d) magnetsku rezonancu (MR), u iznosu od:

- 63.000 HRD u mjesecu srpnju,

- 78.000 HRD u mjesecu kolovozu,

- 99.000 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

6. Oblik terapeutskih i rehabilitacijskih postupaka (točka VIII Odluke), u iznosu od:

- 2.100 HRD u mjesecu srpnju;

- 2.600 HRD u mjesecu kolovozu,

- 3.300 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

7. Prvi i ponovni pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (Točka IX. Odluke), u iznosu od:

- 1.300 HRD u mjesecu srpnju,

- 1.600 HRD u mjesecu kolovozu,

- 2.000 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

8. Liječenje u bolnici (Točka X. točka 1. Odluke), u iznosu od :

- 6.500 HRD po danu u mjesecu srpnju,

- 7.900 HRD po danu u mjesecu kolovozu,

- 9.800 HRD po danu u mjesecu rujnu 1993. godine,

9. Liječenje u dnevnom stacionaru (Točka X. točka 2. Odluke), u iznosu od:

- 3.200 HRD u mjesecu srpnju,

- 3.900 HRD u mjesecu kolovozu,

- 4.900 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

10. Liječenje u lječilištu (točka X. točka 3. Odluke), u iznosu od :

- 8.400 HRD po danu u mjesecu srpnju,

- 10.400 HRD po danu u mjesecu kolovozu,

- 13.200 HRD po danu u mjesecu rujnu 1993. godine,

11. Sanitetski prijevoz, ako nije korišten poradi pružanja hitne medicinske pomoći (Točka XII. Odluke), i to:

a) kada se koristi na području grada, u paušalnom iznosu od :

- 8.400 HRD u mjesecu srpnju,

- 10.400 HRD u mjesecu kolovozu,

- 13.200 HRD u mjesecu rujnu 1993. godine,

b) kada se koristi izvan područja grada u iznosu od:

- 650 HRD po jednom kilometru u mjesecu srpnju,

- 800 HRD po jednom kilometru u mjesecu kolovozu,

- 1.000 HRD po jednom kilometru u mjesecu rujnu 1993. godine.

III.

Iznosi sudjelovanja iz točke II. ove odluke, propisani za mjesec rujan 1993. godine, vrijede i za slijedeće mjesece, ako posebnom odlukom ne bude drukčije propisano.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 025-04/93-01 /65

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 28. lipnja 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.